Sökning: "Gustav Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Gustav Pettersson.

 1. 1. Tidying up the factor zoo: Using machine learning to find sparse factor models that predict asset returns.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Oliver Klingberg Malmer; Gustav Pettersson; [2020-07-01]
  Nyckelord :Asset pricing; Factor models; Machine learning; PCA; LASSO; Variable selection; Dimension reduction; Fama French Three Factor model; Fama French Five Factor model;

  Sammanfattning : There exist over 300 firm characteristics that provide significant information about average asset return. John Cochrane refers to this as a “factor zoo” and challenges researchers to find the independent characteristics which can explain average return. LÄS MER

 2. 2. A comparison of performance in scripting for content creation in games

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Pettersson Gustav; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Lavinprognoser och maskininlärning : Att prediktera lavinprognoser med maskininlärning och väderdata

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Gustav Pettersson; John Almqvist; [2019]
  Nyckelord :machine learning; avalanche; avalanche forecast; weather; prediction model; XGBoost; logistic regression; MESAN;

  Sammanfattning : Denna forskningsansats undersöker genomförbarheten i att prediktera lavinfara med hjälp av ma-skininlärning i form avXGBoostoch väderdata. Lavinprognoser och meterologisk vädermodelldata harsamlats in för de sex svenska fjällområden där Naturvårdsveket genomlavinprognoser.sepublicerar lavin-prognoser. LÄS MER

 4. 4. Compact 3D Microscopy for Planetary Exploration

  Master-uppsats, KTH/Rymdteknik

  Författare :Gustav Pettersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : We propose using grain-of-sand-scale microscopy (1-micrometre resolution) to study the microstructure and composition of planetary material in a fast, in-situ, solid-state device. We have constructed a small and light prototype instrument (100 grams, 0. LÄS MER

 5. 5. HÅLLBARA STRATEGIER FÖR SME-FÖRETAG I TJÄNSTESEKTORN : En kvalitativ studie om drivkrafter och utmaningar tillatt integrera hållbarhet i företagsstrategier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Gustav Heimdahl Pettersson; Niclas Thulin; [2018]
  Nyckelord :CSR; Corporate Social Responsibility; Sustainability; Corporate Sustainability; SME; Small and Medium Sized Enterprises; Service Industry; Shared Value; Corporate Strategy; Business Strategy; Strategic Management;

  Sammanfattning : Hållbarhetsfrågor är ett ämne vilket är ständigt aktuellt och aldrig varit mer aktuellt än idag. Med negativa klimatförändringar som konsekvens av mänskliga aktiviteter är det mer viktigt än någonsin att motverka detta och arbeta mot en bättre morgondag. LÄS MER