Sökning: "Gustav Rydén"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Gustav Rydén.

 1. 1. Beräkningsmodell för slagtider av pneumatiska manöverdon : En experimentell och teoretisk studie av beteendet för pneumatiska cylindrar samt manöverdon

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Fluida och mekatroniska system; Linköpings universitet/Fluida och mekatroniska system

  Författare :Gustav Rydén; Fredrik Anarp; [2020]
  Nyckelord :pneumatics; cylinder; piston; pneumatic; actuator; modell; calculation; mathematical; system; air; polytropic exponent; polytropic; pressure; chamber; supply; stroke; time; length; stroke time; stroke length; C value; pneumatik; cylinder; pneumatisk; pneumatiska; kolv; manöverdon; beräkningsmodell; matematisk; modell; system; luft; polytropexponent; polytropisk; process; kammartryck; cylinderkammare; tryck; matningstryck; C-värde; slagtid; slaglängd;

  Sammanfattning : Denna rapport redogör framtagningen av en beräkningsmodell för slagtider av pneumatiska cylindrar och manöverdon. Slagtiderna för ett manöverdon kan bestämmas genom experimentella tester. För att underlätta och minska tiden som krävs i samband med testerna skapas en beräkningsmodell som presenterar teoretiska värden för slagtiderna. LÄS MER

 2. 2. Utveckling och konstruktion av dämpare och låssystem för vågkraftverk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära; Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Gustav Rydén; Emil Åberg; [2014]
  Nyckelord :Examensarbete; Vågkraftverk; Dämpare; Tidvattenkompensator; Låssystem; Konstruktion; Produktutveckling;

  Sammanfattning : The division of Electricity at Uppsala University is developing a wave energy converter(WEC) consisting of a linear generator connected to a bouy at the water surfacethrough a wire cable called the connection line.During extreme conditions, the wave power plant will experience forces up to 500kN, which lead to unnecessary wear and will ultimately cause the failure of theconverter. LÄS MER