Sökning: "Gustav Schön"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Gustav Schön.

 1. 1. Att bygga sig ett varumärke på sociala medier – för vems skull? : En kvalitativ intervjustudie om journalisters varumärkesbyggande i sociala medier

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Clara Skjönberg Zahui; Gustav Schön; [2021]
  Nyckelord :Journalistik; personligt varumärkesbyggande; självpresentation; sociala medier; yrkesideal;

  Sammanfattning : I denna uppsats har vi undersökt hur 8 svenska journalister och 4 chefer vid svenska medieföretag (”arbetsgivare” hädanefter) resonerar kring journalisters aktivitet och varumärkesbyggande på sociala medier, vilka motiv journalister har för att profilera sig i sociala medier och hur journalisterna och arbetsgivarna ser på journalisters aktivitet på sociala medier utifrån journalistiska yrkesideal och normer. Detta har undersökts genom kvalitativa intervjuer som sedan har analyserats utifrån teorier om varumärkesbyggande, personligt varumärke och självpresentation samt tidigare forskning om journalisters yrkesideal och användning av sociala medier. LÄS MER

 2. 2. NUMERICAL MODELLING OF A NOVEL PVT COLLECTOR AT CELL RESOLUTION

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Gustav Schön; [2017]
  Nyckelord :Photovoltaic; Thermal; Solar; Hybrid system; Ground Source Heat Pump; Energy; Renewable; Collector; Absorber; TAITherm; PVT; PV Thermal;

  Sammanfattning : Solar photovoltaic-thermal (PVT) modules produce heat and power via a heat exchanger attached to the rear of the PV cells. The novel PVT collector in this study is previously untested and therefore its behaviour and thermo-electric performance due to fluid channel configuration and in various climate and operating conditions are unknown. LÄS MER

 3. 3. Effektivare energianvändning i växthus : Förslag till miljöförbättrande åtgärder för ett hållbart odlande

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Författare :Robert Hugosson; Gustav Schön; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Världen står inför en av de kanske största utmaningarna någonsin, att begränsa mängden växthusgaser i atmosfären till hållbara nivåer. För att uppnå detta måste alla delar av samhället effektivisera och begränsa sin energi och resursanvändning. LÄS MER