Sökning: "Gustav Solberger"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gustav Solberger.

  1. 1. FiMBOT - Design och konstruktion av en interaktiv scenrobot

    Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

    Författare :Christoffer Lindahl; Olivia Persson Hedin; Michael Refors; Gustav Solberger; Frida Wikman; [2013]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Denna rapport beskriver ett grupprojekt som utförts inom ramen för kandidatexamensarbetet inom mekatronik. Den givna uppgiften var att bygga en robot. Uppdragsgivaren FamiljenPangea förmedlade att syftet med roboten var att den skulle befinna sig på scen tillsammans med artisten Robyn under hennes konserter. LÄS MER