Sökning: "Gustav Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden Gustav Svensson.

 1. 1. Profitable Sustainability

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Gustav Lopez Valdivieso Svensson; [2021]
  Nyckelord :Malmö; critical discourse analysis; the production of space; sustainability; neoliberalism; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis investigates the sustainability discourse present in two urban development projects in Malmö. The projects investigated are Sege Park in Kirseberg, and Culture Casbah in Rosengård. LÄS MER

 2. 2. Strategier för att resonera proportionellt : En litteraturstudie om elevers val av strategi vid olika typer av proportionalitetsproblem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Gustav Bogren; Simon Svensson; [2021]
  Nyckelord :Proportionellt resonemang; strategier; proportionalitetsproblem; grundskola; proportionalitet;

  Sammanfattning : Att kunna resonera proportionellt är en grundläggande förmåga som elever behöver utveckla i grundskolan. Många elever upplever dock utmaningar med att resonera proportionellt, vilket kan leda till problem med den högre matematiken. LÄS MER

 3. 3. Stenkastning och polisvåld - En studie av kollektiva konfrontationer under Malmörevolten 1890.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Gustav Svensson; [2021]
  Nyckelord :Malmörevolten; kollektiva konfrontationer; kollektivt våld; upplopp; polisvåld; arbetarhistoria; konfliktrepertoar; krigsskapande processer; fredsskapande processer; social identitet; 1800-talet; arbetare; poliser; husarer; strejkbrytare; contentious politics studies; History and Archaeology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Visualisering av data med bootstrap och foundation : På Mobile-First webbsidor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Gustav Svensson; [2021]
  Nyckelord :Bootstrap; Foundation; Mobile-First; CSS; Visualisering; Data;

  Sammanfattning : Med ökningen av mobila enheter och dess användning ökar även användningen av mobila applikationer (Fedosov et al, 2016). Ett sätt att möta denna ökning är med hjälp av designprincipen Mobile-First. Att följa Mobile-First innebär att designa med mobila enheter i åtanke först och främst. LÄS MER

 5. 5. Dissonans i två dimensioner

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Joakim Rydberg; Gustav Svensson; [2020]
  Nyckelord :Audiovisual dissonance; Circumplex model of affect; Valence; Arousal; Design process; Emotions; Abstract; Installation art in media technology; Audiovisuell dissonans; Circumplex model of affect; Valence; Arousal; Designprocess; Känslor; Abstrakt; Medieteknisk installationkonst;

  Sammanfattning : This bachelor thesis discusses the conveying power of the audio and visual media in an audiovisual creative process based on the concept of audiovisual dissonance and Circumplex Model of Affect (Russell, 1980) with its key components, valence and arousal. In this design process we use the research key concept of audiovisual dissonance as a design perspective. LÄS MER