Sökning: "Gustav Thorslund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Gustav Thorslund.

 1. 1. Stroller Service System : How to make customer products sustainable within the planetary boundaries - using the case product ‘stroller’, PSS and a Design Thinking approach

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Maskinkonstruktion

  Författare :Gustav Thorslund; [2019]
  Nyckelord :Product Service System; PSS; Circular Economy; Service Design; Sustainability; Planetary Boundaries; Stroller; Design Thinking; Product Development; Wood; b2c; refurbish;

  Sammanfattning : Physical customer products have an environmental impact, such as greenhouse gas emissions, due to the use of virgin resources from cradle-to-grave, especially when the origin of the material is from fossil resources. This thesis aims to create a circular business model, by investigating the product ‘stroller’ and place it in a Product Service System, where the user subscribes to the Stroller Service System. LÄS MER

 2. 2. Bolagsordningens syftesbestämning för aktiebolaget - En studie av vinstsyftets ställning i aktiebolagsrätten och dess förenlighet med Corporate Social Responsibility

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Gustav Thorslund; [2013]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibilty; Bolagsordning; Associationsrätt; Vinstsyfte; Aktiebolagslagen; Association Law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : CSR, Corporate Social Responsibility, är ett begrepp som skapats vid diskussioner om att bolag bör ta ett bredare samhällsansvar. Debatten om huruvida ett aktiebolag kan och ska ta ett bredare samhällsansvar utöver att sträva efter vinstmaximering för dess aktieägare, har blivit alltmer intensiv på senare tid, inte minst pga. LÄS MER