Sökning: "Gustav Wahlberg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Gustav Wahlberg.

 1. 1. GDPR:s påverkan på due diligence-processen vid ett företagsförvärv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gustav Wahlberg; [2019]
  Nyckelord :GDPR; Företagsförvärv; Due diligence; personuppgifter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The commencement of the new data protection regulation, GDPR, entails increased requirements on companies when it comes to their processing of personal data. The due diligence that is carried out in connection with an M&A does in most cases contain some kind of processing of personal data. LÄS MER

 2. 2. Köparens undersökningsplikt vid ett företagsförvärv - Den artificiella intelligensens påverkan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gustav Wahlberg; [2018]
  Nyckelord :associationsrätt; avtalsrätt; förmögenhetsrätt; artificiell intelligens; företagsförvärv; företagsbesiktning; köparens undersökningsplikt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Antalet företagsförvärv har de senaste åren ökat och det finns indikationer på att en sådan trend kommer att fortlöpa. En annan trend på marknaden för företagsförvärv är framväxten av AI- teknologin som på olika sätt kan få konsekvenser för förvärvsprocessen. LÄS MER

 3. 3. Trajectory Planning for a Rigid Body Based on Voronoi Tessellation and Linear-Quadratic Feedback Control

  Kandidat-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori; KTH/Optimeringslära och systemteori; KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Hans Flodin; Gustav Friberg; Fredrik Wahlberg; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : When arigid body moves in 3-dimensional space, it is of interest to nd a trajectorysuch that it avoids obstacles. With this report, we create an algorithm that nds such atrajectory for a 6-DOF rigid body. For this trajectory, both the rotation and translationof the rigid body are included. LÄS MER

 4. 4. Svenska kvinnliga landskapsmålare och düsseldorfmåleriet vid 1800-talets mitt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Annie Lindberg; [2008]
  Nyckelord :Düsseldorfskolan; Landskapsmåleri; Kvinnliga konstnärer; 1800-tal;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag undersökt Josefina Holmlund som studerade i Düsseldorf under dess storhetstid i mitten av 1800-talet och Pamela Noréus som var elev till Marcus Larsson och anammade det düsseldorfska landskapsmåleriet. Jag har undersökt vad landskapet som motiv hade för betydelse för kvinnliga konstnärer. LÄS MER