Sökning: "Gustav Winsnes"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Gustav Winsnes.

 1. 1. Återvinning av betong : för en cirkulär materialanvändning

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Gustav Winsnes; Gustaf Tinnerstedt; [2020]
  Nyckelord :betong; cirkulär materialanvändning; hållbarhet; återvinning; återanvändning; återvinningsprocess;

  Sammanfattning : Detta arbete kommer behandla betong som material ur återvinningssynpunkt och hur återvinningen av betong i Sverige ser ut idag. Betong är det mest använda byggmaterialet i hela världen och kräver en klimatpåfrestande process för att framställa. LÄS MER

 2. 2. Solving Heyawake puzzles using Answer Set Programming

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC);

  Författare :CASPER WINSNES; GUSTAV ZANDER; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här rapporten undersöker automatisk lösning av Heyawakepussel genom att använda Answer Set Programming. Heyawake är på många sätt likt det mer välkända Sudoku men har inte blivit lika efterforskat vilket gör spelet väldigt intressant att undersöka. LÄS MER