Sökning: "Gustav Wremer"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gustav Wremer.

  1. 1. Empatisk nog för socionomexamen, eller? : En studie om socionomstudenters empatiska förmåga och dess utveckling under utbildningstiden

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete

    Författare :Simon Thorssell Kjellin; Gustav Wremer; [2015]
    Nyckelord :Empathy; Social work education; Professionalism; Interpersonal Reactivity Index; Empati; Socionom; Utbildning; Professionalitet; Socialt arbete; Interpersonal Reactivity Index;

    Sammanfattning : This quantitative study, with qualitative elements, intended to investigate the empathic ability among students and its change during social work education in Sweden. The study used a self-assessment form in the form of a questionnaire sent out to 8 of the 15 universities around the country. LÄS MER