Sökning: "Gustav sandström"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Gustav sandström.

 1. 1. Är det lönsamt att investera i CSR? : Förhållandet mellan Corporate Social Performance och Corporate Financial Performance

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Bergquist; Pelle Sandström; [2018]
  Nyckelord :CSR; CSP; CFP; Sustainable Brand Index; Konsumenter; The CSP-CFP multilevel framework;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker det finansiella värdeskapandet av CSR-aktiviteter genom att studera förhållandet mellan Corporate Social Performance (CSP) och Corporate Financial Performance (CFP). I enlighet med The CSP-CFP multilevel framework studeras ett avgränsat CSP-CFP samband med utgångspunkt i svenska konsumenter. LÄS MER

 2. 2. A Product-Service-System : For Electrolux to encourage people to produce their own vegetables at home

  Master-uppsats, KTH/Produkt- och tjänstedesign; KTH/Produkt- och tjänstedesign

  Författare :Alexander Öman; Gustav Sandström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nature is a scarce commodity and there is a need for efficient food production from a sustainable perspective. People do generally not have full knowledge about how to produce food in a sustainable way. LÄS MER

 3. 3. Laddstationer för taxibilar i urban miljö

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Oskar Björk; Gustav Sandström; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att undersöka hur elbilar används och kan användas som taxibilar samt att finna en lösning för laddningen av dessa fordon som är anpassad för taxiverksamheten. Den metod som används är att genom användarstudier samt informationsinhämtning via observationer och internet skapa en bild av hur taxiverksamheten ser ut idag samt hur elbilar i allmänhet nyttjas. LÄS MER

 4. 4. Foreground detection in specific outdoor scenes : A review of recognized techniques and proposed improvements for a real-time GPU-based implementation in C++

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Gustav Sandström; [2016]
  Nyckelord :foreground detection; background subtraction; background removal; real-time image processing;

  Sammanfattning : Correct insertion of computer graphics into live-action broadcasts of outdoor sports requires precise knowledge of the foreground, i.e. players present in the scene. This thesis proposes a foreground detection and segmentation- framework with focus on real-time performance for 1080p resolution. LÄS MER

 5. 5. Height Determination of the Acceleration Region for Dayside Occurring Auroral Arcs

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Gustav Sandström; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim for this bachelor thesis is to determine the altitude of the auroral acceleration region occuring on the dayside. Substantial work has already been done on this topic, but for occurrence at the nightside. In this paper only negative quasi-static potential structures were considered, as they are the main contributor for producing aurora. LÄS MER