Avancerad sökning

Hittade 2 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. What determines the amount of reported goodwill impairment? : An investigation of Nasdaq Stockholm OMX (OMXS)

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Gusten Friberg; Carl Åström Johansson; [2018]
  Nyckelord :Goodwill Impairment; IFRS 3; IAS 36; Economic Impairment; Earnings Management; Corporate Governance; Big Bath; Income Smoothing; Gender Diversity;

  Sammanfattning : Background: The question on how to account for goodwill has long been a subject that causes big debates among actors within financial accounting. In 2004, the IASB released a new standard, IFRS 3 – Business Combinations, that changed the accounting for goodwill. LÄS MER

 2. 2. HÄLSA, OJÄMLIKHET OCH ANSVAR - En litteraturstudie av omvårdnadsforskning som använder ett intersektionalitetsperspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sara Gustén; Liv Nordlund; [2015-12-04]
  Nyckelord :Forskarrollen; hälsa; intersektionalitetsperspektiv; kategorier; omvårdnad; omvårdnadsforskning; ojämlikheter i hälsa; sjuksköterskans ansvar; intersektionalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utifrån en syn på hälsa som inkluderar människans sammanhang och påverkan av samhällets organisering, samt ett uppdrag för sjuksköterskan att aktivt verka mot de ojämlikheter i hälsa som existerar i vår värld, eftersöktes en kritisk teori inom omvårdnadsfältet. Intersektionalitetsperspektivet med sin förståelse för samverkandemaktordningar eller identitetskategorier har på senare år använts inom omvårdnadsforskning över hela världen för att skapa kunskap relaterat till hälsoojämlikheter. LÄS MER