Sökning: "Guy Boy"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Guy Boy.

 1. 1. ”De säger att de inte pluggar, men ändå fick de bra på provet” - En studie om högpresterande unga mäns identitetskonstruktioner

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Sigrid Porath; Louise Karlsson; [2015]
  Nyckelord :School performance; Identity formation; Anti-School Culture; Masculinities; Distinctions; Skolprestation; Identitetskonstruktion; Antipluggkultur; Maskulinitet; Distinktion;

  Sammanfattning : Sedan resultatet av PISA-undersökningen 2012 publicerades handlar en övervägande del av skoldebatten om att finna åtgärder för att förbättra resultaten inom gymnasieskolan. Fenomenet rörande pojkars underpresterande har fått namnet “pojkkris”. LÄS MER

 2. 2. Har passionen för hästar ett kön? : att göras och göra sig till ridsportkille

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Eva Linghede; [2013]
  Nyckelord :equestrian sports; boys; men; gender; masculinity; femininity; heteronormativity; subjection; narrative analysis; feminist post-structuralism; ridsport; män; genus; maskulinitet; femininitet; heteronormativitet; subjektskapande; narrativ analys; feministisk poststrukturalism;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Det övergripande syftet handlar om att undersöka hurvillkoren för killars och mäns deltagande i ridsportverksamheter gestaltas i berättelser om ridsport. Annorlunda uttryckt är jag intresserad av hur kön konstrueras, eller ”görs”, i killars och mäns ridsportberättelser. LÄS MER