Sökning: "Gym"

Visar resultat 1 - 5 av 264 uppsatser innehållade ordet Gym.

 1. 1. Personliga tränares konflikt att arbeta hälsofrämjande i den kommersiella gymmiljön

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Sofia Grahn; Isabelle Mulkerrins; [2019-08-14]
  Nyckelord :Bodily capital; hälsofrämjande arbete; kost; kroppsideal; personlig tränare; säljyrke;

  Sammanfattning : Program: Hälsopromotionsprogrammet med inriktning kostvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Hillevi PrellExaminator: Mia PrimAntal sidor: 45 (inklusive bilagor)Termin/år: Vt2019.... LÄS MER

 2. 2. När träningen blir allt : En kvalitativ undersökning om personliga tränares syn på olika förhållningssätt till träning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :William Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Training; healthy; unhealthy; orthorexia; overtraining; personal training.; Träning; hälsa; ohälsa; ortorexi; överträning; personlig träning.;

  Sammanfattning : Dagens skärmbundna generation lider av fetma och övervikt. Fler människor dör av fetma än av svält. Trots detta är träning och hälsa något som det läggs väldigt mycket fokus på i dagens samhälle. En vacker och vältränad kropp är ett sätt att uppnå prestige och status. LÄS MER

 3. 3. Lika nödvändigt & tillgängligt som toalettpapper: : En kvalitativ intervjustudie som undersöker tillgänglighet till mensskydd för elever under skoltid, på ett urval gymnasieskolor under februari till mars månad 2019.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Amanda Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Mens; mensskydd; tillgänglighet; universal design; inclusive design; accessibility by design; intervjustudie.;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker tillgänglighet till mensskydd, utifrån ett universal design-perspektiv, vid ett urval gym- nasieskolor i Sundsvall februari och mars månad 2019 samt hur eleverna upplever tillgängligheten. En kvalitativ inter- vjustudie, bestående av intervjuer med skolsköterskor och elever vid skolorna, genomfördes utifrån en noga formule- rad intervjumanual, där resultatet sedan sammanställdes. LÄS MER

 4. 4. Framtagning och utveckling av ett stapelbart träningsredskap för olympiska lyft samt gym och fitness

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Anders Lagerberg; Patrik Svensson; [2019]
  Nyckelord :Konstruktion; CAD; Produktutveckling;

  Sammanfattning : Projektets mål var att konstruera en produkt som Eleikos saknar i sitt sortiment, stapelbara jerk blocks för träning av olympiska lyft samt för gym och fitness. Målet uppnåddes genom användning av Fredy Olssons primär- och princip-konstruktionsmetod blandat med Eleikos egna arbetsmetoder. LÄS MER

 5. 5. Hälsoarbete på företag

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Alexander Nordström; Unni Lissmats; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med föreliggande uppsats var att med hjälp av intervjuer kartlägga hur HR-ansvariga och anställda upplevde att hälsoarbetet avseende förändring av hälsobeteenden utfördes på företag med kontorsanställda. Metod Studiegruppen bestod av kontorsanställda kvinnor (N=4) från två olika företag. LÄS MER