Sökning: "Gymnasiearbete"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Gymnasiearbete.

 1. 1. Gymnasiearbetet : Handleder yrkeslärarna eleverna?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Nilla Bengtsson; [2016]
  Nyckelord :Diploma project; supervision; vocational studies; tutors´ perspective; self-regulated studies; Gymnasiearbete; handledning; yrkesprogram; självständigt arbete;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. "jag vet inte vad det här är" : En ämnesdidaktisk analys av svenskans utformning vid tematisk ämnesintegrerad duoundervisning i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Katja Willstedt; [2016]
  Nyckelord :tematisk ämnesintegrerad duoundervisning; svenska; ämneskonception; lärares uppfattningar;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka vad tematisk ämnesintegrerad duoundervisning (TÄD) kaninnebära för svenskämnet. Studien tar avstamp i Lars-Göran Malmgrens (1996) teori om tre olikasvenskkonceptioner: svenska som ett färdighetsämne, svenska som ett litteraturhistorisktbildningsämne och svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne. LÄS MER

 3. 3. Proximalzonsteori, en möjlig metod mot fungerande grupparbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :John Krüger; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Godkänt och genomfört gymnasiearbete är en förutsättning för att kunna erhålla gymnasieexamen. Gymnasiearbetet inbegriper att eleven kan planera, genomföra, analysera och redovisa ett vetenskapligt arbete. LÄS MER

 4. 4. Yrkesrelevant Gymnasiearbete på El- och Energiprogrammet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Johan Rungberg; [2014]
  Nyckelord :Gymnasiearbete; El- och Energiprogrammet; Elsäkerhetsverket; bedömning för lärande; learning by doing; entreprenöriellt lärande; företagsliknande former;

  Sammanfattning : The purpose of this development project is to create a model for working with a high school project in Electrical and Energy Program. It should be conducted in a form like companies do according to the goals from The Swedish National Agency for Education. In order to fully perform this we use the concept of Young Entrepreneurship. LÄS MER

 5. 5. Anpassning av forskningsprojekt för undervisning och projektarbete på gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologiTekniska högskolan

  Författare :Ann-Christin Brorsson; [2013]
  Nyckelord :Gymnasiearbete; Forskning; Bananflugor; Kemi; Biologi;

  Sammanfattning : I detta arbete presenteras forskningsanknutna projektarbeten för gymnasieskolan där bananflugan används som forskningsredskap. Projekten har designats för att kunna integreras i gymnasieundervisningen och/eller utgöra kvalitativa gymnasiearbeten i den nya gymnasieskolan, Gy2011. LÄS MER