Sökning: "Gymnasieelever"

Visar resultat 1 - 5 av 1595 uppsatser innehållade ordet Gymnasieelever.

 1. 1. Variationer i estetiskt lyssnande : nio gymnasieelevers verkliggörande av Wéi biān sān jué

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Kristofer Svensson; [2023]
  Nyckelord :estetiskt lyssnande; fenomenografi; gǔqín; lyssningsmodus; musikupplevelseanalys;

  Sammanfattning : Utifrån syftet att undersöka de variationer som finns i hur gymnasieelever lyssnar på musik presenterar detta arbete analyser av de beskrivningar som nio gymnasieelever gör av sina lyssningsupplevelser av qínstycket Wéi biān sān jué. Analyserna sker utifrån en syn på estetiska (icke-analytiska) lyssningsmodus som icke-dualistiska–något som lyssnare stämmer sig till och verkliggör snarare än lyssnar på. LÄS MER

 2. 2. Ordavkodningsförmåga hos svenska gymnasieelever : Referensvärden för bedömning med Vilket är rätt och Vilket låter rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Mirko Privitera; [2023]
  Nyckelord :Ordavkodning;

  Sammanfattning : Bakgrund Ordavkodningstestning ingår som en viktig del i testbatteriet för läs- och skrivutredningar. Vilket är rätt och Vilket låter rätt är ett tvådelat ordavkodningstest som möjliggör en snabb överblick över individers grundläggande avkodningsförmåga och som kan användas både individuellt och i grupp. LÄS MER

 3. 3. Ämnesdidaktiska förutsättningar inom skolämnet juridik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Caroline Falck; [2023]
  Nyckelord :Juridik; juridiskt språk; lärarutbildning; ämnesbehörighet; ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Allt fler gymnasieelever läser juridik samtidigt som skolorna rapporterar en stor brist på ämnesbehöriga lärare i juridik. Det är inte möjligt att bli legitimerad gymnasielärare i juridik genom ämneslärarprogrammet, ämnesbehörighet i ämnet juridik kan endast nås genom kompletterande lärarutbildningar. LÄS MER

 4. 4. "Frihet är bättre än diktatur!" : Gymnasieelevers föreställningar om och erfarenheter av demokrati i skolan och i samhället

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Pär Andersson; Maria Dahlström; [2023]
  Nyckelord :Skoldemokrati; demokratiuppdrag; elevuppfattningar; fokusgruppsintervjuer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka gymnasieelevers föreställningar om och erfarenheter av skolans demokratiuppdrag samt att tolka dessa till hur skolan sköter sitt demokratiuppdrag. För att definiera skoldemokrati har vi valt att konkretisera begreppet utefter Dahls fem demokratikriterier och Deweys definition av demokrati. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av aktivitetsbalans i det dagliga livet hos gymnasieelever i södra Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Danijel Tacic; Mikael Wihlborg; [2023]
  Nyckelord :Aktivitetsvetenskap; arbetsterapi; aktivitetsmönster; aktivitetsrepertoar; gymnasieskola; ungdomar; utbildning; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Background: High school students is a large target group in Sweden, where many do not graduate, with school fatigue being the most common reason. Occupational balance is important to sustain health and well-being. Currently there is a lack of studies about high school students’ perceived occupational balance. LÄS MER