Sökning: "Gymnasieuppsatser"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Gymnasieuppsatser.

 1. 1. Validation Based Cascade-Correlation Training of Artificial Neural Networks

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Beräkningsbiologi och biologisk fysik

  Författare :John Ringdahl; [2020]
  Nyckelord :Machine learning; Artificial Neural Networks; Constructive; Cascade-Correlation; Validation Based; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The Cascade-Correlation learning algorithm, Cascor, is a self-constructive learning algorithm introduced by Fahlman in 1990, which builds the networks one node at the time based on the errors of the network. Cascor has been criticized for creating excessively deep networks and easily overfit. LÄS MER

 2. 2. Skriftspråk i relation till kön och betyg En kvantitativ undersökning av gymnasieungdomars uppsatser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Charlotte Benjaminsson; [2010-08-17]
  Nyckelord :Fundament; Meningslängd; Substantiv; Adjektiv; Verb; Kön; Betyg; Gymnasieuppsatser;

  Sammanfattning : Denna uppsats består av kvantitativa undersökningar av tre olika språkliga aspekter i gymnasieelevers texter. Det undersökta materialet är hämtade från det nationella provet i kursen Svenska B från höstterminen 2008. Undersökningsområdena är fundament, meningslängd samt de tre ordklasserna substantiv, adjektiv och verb. LÄS MER