Sökning: "Gymnastics"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade ordet Gymnastics.

 1. 1. Visst är jag duktig som tränar!? : En tvärsnittsstudie om prestationsbaserad självkänsla och motivation till fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Sofia Reimers; Nora Norin; [2021]
  Nyckelord :Prestationsbaserad självkänsla;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka motivation till fysisk aktivitet hos individer med prestationsbaserad självkänsla (nedan benämnt som PBS) samt att se över skillnader mellan kön och ålder i dessa frågor. De frågeställningar vi vill studera är ”Vad motiverar individer med prestationsbaserad självkänsla till fysisk aktivitet?”, ”Finns det skillnader på motivation till fysisk aktivitet hos individer med låg och hög prestationsbaserad självkänsla?”, ”Finns det könsskillnader på motivation till fysisk aktivitet hos individer med låg och hög prestationsbaserad självkänsla?”,” Finns det åldersskillnader på motivation till fysisk aktivitet hos individer med låg och hög prestationsbaserad självkänsla?”, ”Vilken grupp individer ägnar mest tid till vardagsmotion och fysisk träning?”. LÄS MER

 2. 2. Pojkar fäktas och flickor leker? : En jämförelse av gymnastikundervisningen på Karlstads högre allmännaläroverk och Karlstads högre elementära läroverk för flickor. 1925–1930

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Rasmus Åberg Tärnklev; [2021]
  Nyckelord :Gender; Physical education; Gymnastic; Ling gymnastics;

  Sammanfattning : This study compares the physical education between two Swedish schools from 1925-1930. One school is all female while the other is all male up until the school reform of 1927 when girls got access to higher education in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Truppgymnasters upplevelse av rehabiliteringsprocessen efter skada : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anna Lindh; Maria Lindh; [2021]
  Nyckelord :Athletic injuries; Behavioral Medicine; Gymnastics; Physiotherapy; Return to Sport; Beteendemedicin; Fysioterapi; Gymnastik; Idrottsskador; Återgång till sport;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige uppkommer varje år runt 100 000 idrottsskador som kräver vård. Idrottsskador förekommer i stor utsträckning inom truppgymnastik, den största disciplinen inom svensk gymnastik. LÄS MER

 4. 4. Har du hört talas om RED-S? : Enkätundersökning av kunskaper om Relative Energy Deficiency in Sport inom svensk truppgymnastik

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Rebecca Billger; [2020]
  Nyckelord :Relative energy deficiency; RED-S; Teamgym; Elite coaches; Gymnastics; swedish; survey; RED-S; Truppgymnastik; Subelitnivå; elittränare; Relativ energibrist; Idrottstriaden; Gymnastik; Enkätundersökning; tränarlänkgymnastik;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Studien syfte var att undersöka kunskapen om RED-S bland tränare inom svensk truppgymnastik och få en översikt om tränarna kände till Svenska Gymnastikförbundets eller Internationella Olympiska Kommitténs åtgärdsplan för identifiering, behandling och återgång till idrottande. Detta undersöktes med följande frågeställningar: 1) ”Hur mycket kunskap om RED-S har dagens tränare inom truppgymnastik?” 2) ”Skiljer tränares kunskaper åt beroende på kön, division och erfarenhet i år?” och 3) ”Har tränarnas förening en åtgärdsplan för RED-S?”. LÄS MER

 5. 5. Betydelsefulla ledaregenskaper som bidrar till fortsatt utövande av truppgymnastik i 13–16 års ålder

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Maja Carlsson; Shiralee McGowan; [2019]
  Nyckelord :leadership;

  Sammanfattning : Nyckelord: Ledarskap, ledaregenskaper och beteenden, truppgymnastik, MML, LSS, kvantitativ empiriinsamlingSyfte: Syftet med studien är att identifiera och diskutera de ledaregenskaper samt beteenden som anses vara betydelsefulla för fortsatt utövande av truppgymnastik ur ledarnas samt 13–16 åriga gymnasters perspektiv, oavsett idrottsspecifik nivå.Metod: Studien grundar sig i två kvantitativa enkätundersökningar. LÄS MER