Sökning: "Gyms"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade ordet Gyms.

 1. 1. Unité d'Habitation anpassat för ett nordiskt klimat : En studie i klimatanpassad arkitektur och energieffektiviseringar

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Knut Hallberg; [2023]
  Nyckelord :climate adapted architecture; energy efficency measures; klimatanpassad arkitektur; energieffektiviseringar;

  Sammanfattning : Detta examensarbete inom utbildningen Civilingenjör arkitektur inriktning husbyggnad vid Luleå tekniska universitet har fokuserat på att anpassa Le Corbusiers Unité d’Habitation till ett skandinaviskt klimat för att skapa en nära nollenergibyggnad, tänkt att placeras i Norrbotten. Unité d'Habitation är en multifunktionsbyggnad som innehåller element från den sovjetiska kollektivismen och Le Corbusiers idé var att designa en byggnad som innehöll en hel stads funktioner, såsom lägenheter, butiker, en restaurang, ett konstgalleri och ett bibliotek mm. LÄS MER

 2. 2. Hur restriktionerna till följd av covid-19 har påverkat de äldres fysiska aktivitetsvanor : En kvantitativ enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Wilma Alvinsson; [2023]
  Nyckelord :Physical activity; covid-19; older adults; Fysisk aktivitet; Covid-19; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Covid-19 innebar förändringar för hela befolkningen, inte minst för de äldre som tillhörde en utav riskgrupperna. Många äldre tvingades leva socialt isolerade och kunde inte längre göra aktiviteter de tidigare ägnat sina dagar åt. De råddes att undvika platser där människor samlas såsom gym. LÄS MER

 3. 3. House of Movement

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Johanna Schärer; [2022]
  Nyckelord :Alberga; Idrottshall; Folkhögskola;

  Sammanfattning : The project focuses on a new production of a Community College with a Physical Education program in a forest area north of Alberga. It will be a facility with multiple gyms which are used during daytime by students and during night by the citizens of Alberga and the close by neighborhoods for organized sports. LÄS MER

 4. 4. Fysisk aktivitet hos ungdomar : En kvalitativ studie om ungdomars upplevelser av fysisk aktivitet samt hur deras fysiska aktivitet påverkades av coronapandemin

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Magnus Odenlid; [2022]
  Nyckelord :Covid-19-pandemin; fysisk aktivitet; kvalitativ metod; känsla av sammanhang; ungdomar;

  Sammanfattning : Physical inactivity is increasingly prevalent in today's society, and among adolescents for example, there has been a consistent downwards spiral in physical activity in recent decades. Despite the fact that it is well known that physical activity has several health benefits, physical inactivity is becoming increasingly common among adolescents in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Reol

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Isak Engström; [2022]
  Nyckelord :Kvicksund; Folkets Hus; Båtvarv; Betong;

  Sammanfattning : Kvicksund can attract with exceptional proximity to Lake Mälaren with its long shorelines. Even so, access is still beyond the reach of most people. Just to the south of Kvicksundsbron, below the train station and in the heart of the community, I have therefore chosen to place my project. LÄS MER