Sökning: "HÅR"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade ordet HÅR.

 1. 1. Hårkortisol som ett mått på kronisk stress hos katter med diabetes mellitus

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Felicia Johansson Bergqvist; [2023]
  Nyckelord :diabetes mellitus; hårkortisol; HCC; katt; kronisk stress;

  Sammanfattning : Diabetes mellitus (DM) är en av de vanligaste endokrina sjukdomarna hos katt och definieras som ett tillstånd med persisterande hyperglykemi, ofta till följd av en insulinresistens. Katter som drabbas av sjukdomen behandlas vanligen med insulin, vilket ges som injektioner av djurägarna själva. LÄS MER

 2. 2. ”Det betyder väldigt mycket att få gå, även om man liksom inte pratar hår.” : En kvalitativ intervjustudie om frisörens betydelse för äldre kvinnors upplevelser av socialt stöd och välbefinnande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Erika Lundh; [2023]
  Nyckelord :social support; well-being; social relationship; role of hairdresser; socialt stöd; välbefinnande; social relation; frisörroll;

  Sammanfattning : Svenska rapporter har länge påtalat den negativa effekt som avsaknaden av socialt stöd innebär för mänskligt välbefinnande. De sociala relationerna och därmed källorna till socialt stöd förklaras bli färre med åren, värst drabbade i vårt svenska samhälle är kvinnor över 75 år. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av schampo- och balsamkoncept : Specialanpassad hårvård som sparar vatten

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Noah Pereira; Oliver Eisen; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Arbetet har följt en designprocess i uppdrag av fyra personer som studerar teknisk kemi år 2 på KTH. Uppdragsgivarna har framfört en idé för ett schampo- och balsamkoncept som minskar vattenanvändning genom att eliminera det från produktion och transport. LÄS MER

 4. 4. Huvud utan hår: Unga män och håravfall

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :John Espling; [2022]
  Nyckelord :Socialantropologi; hår; skallighet; håravfall; maskulinitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Över 70% av alla män kommer bli helt eller delvis skalliga under sina liv, men trots detta finns försvinnande lite samhällsvetenskaplig forskning kring hur män upplever eller hanterar håravfall. Syftet med detta arbete är att få en bättre förståelse för ämnet utifrån ett antropologiskt perspektiv, genom att svara på hur unga män som börjat tappa håret tidigt upplever hårförlust och skallighet, samt vilka strategier de använder sig av för att anpassa sig till denna förändring i deras kroppar. LÄS MER

 5. 5. Ungdomskulturens betydelse för identitetsskapandet i bildämnet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Noha Kabis; [2022]
  Nyckelord :Ungdomskultur; sociala medier; identitetsskapande; bildpedagogik;

  Sammanfattning : I studien presenteras en studie om ungdomskultur och dess betydelse, samt sociala medier och kommunikation på internet  där bildämnet och identitetsskapande är kopplat till detta.  I den här studien besvaras följande frågeställningar: Vilka sociala medier används och hur ser ungdomar på sin användning av dessa, samt om hur sociala medier har en plats i bildämnet? Vilka influenser i form av förebilder och fenomen väljer ungdomarna på sociala medier? Vilken betydelse anser ungdomarna att dessa influenser har för sitt eget identitetsskapande inom bildämnet? För att kunna besvara frågeställningarna och syftet gjordes en intervjustudie på två olika skolor vid två olika tillfällen. LÄS MER