Sökning: "HÖGSKOLAN DALARNA svenska som andraspråk"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade orden HÖGSKOLAN DALARNA svenska som andraspråk.

 1. 1. Användningen av bestämdhet bland inlärare av svenska som främmande språk på högre nivå i Ryssland

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Hanna Sandborgh; [2020]
  Nyckelord :bestämdhet; svenska som andraspråk; species och artikelbruk; ryskspråkiga inlärare; transfer; konstruktionsgrammatik;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om användningen av bestämdhet hos inlärare av svenska som främmande språk på högre nivå i Ryssland. Bestämdhet saknas som obligatorisk kategori i ryska, och många av dessa inlärare har fortfarande problem med denna kategori. LÄS MER

 2. 2. Svenska som andraspråk – ett ämne i tiden? : En undersökning om sva-lärares uppfattningar om svaämnets organisation och implementering på programmet individuellt alternativ.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Ulrika Van Manen; [2020]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; flerspråkighet; utbildningsideal; introduktionsprogram;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks sva-lärares uppfattningar om sva-ämnets organisation och implementering på programmet individuellt alternativ (IA). Studien finner att sva-lärare upplever styrdokumenten som otydliga och därför organiserar och implementerar svaämnet med beprövad erfarenhet som grund. LÄS MER

 3. 3. Processbarhetsteorin – och sen då? : En studie av bisatsutvecklingen hos flerspråkiga gymnasieelever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Cecilia Söderström; [2020]
  Nyckelord :andraspråksinlärning; bisats; markeringsmodellen; processbarhetsteorin; inlärningsgångar;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar bisatsutvecklingen hos gymnasieungdomar som läser svenska som andraspråk. Texter från det nationella provet i ämnets kurs 1 och 3 har undersökts utifrån bisatstyp, bisatsinledare och föregångsverb samt grammatiska och idiomatiska avvikelser och förtjänster i bisatserna. LÄS MER

 4. 4. Det gäller livet : Några flerspråkiga elevers upplevelser av sin skolgång på det särskilda ungdomshemmet och hur skolgången påverkat dem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Sofia Pasma; [2020]
  Nyckelord :Statens institutionsstyrelse; särskilt ungdomshem; svenska som andraspråk; sociokulturellt perspektiv; modersmålsundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie var att öka kunskapen om några flerspråkiga pojkars upplevelser av sin skolgång på det särskilda ungdomshemmet samt deras påverkan av denna. Studien var kvalitativ och utgick utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande. LÄS MER

 5. 5. Vem berättar för mig? : - grundläggande litteracitet hos ensamkommande unga på flykt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Ina Alm; [2020]
  Nyckelord :litteracitet; läsarbiografier; ensamkommande; andraspråksinlärning; multimodalitet; grundläggande litteracitet;

  Sammanfattning : This study examines early experiences of literacy described by unaccompanied minors from Afghanistan who are now following a general program of studies at a college of further education (folkhögskola) in Sweden. Their studies are conducted at a secondary and upper secondary school level. LÄS MER