Sökning: "Häktning - häktning av barn - restriktioner - barnkonventionen - neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - ADHD - ADD - Autismspektrumstörning"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Häktning - häktning av barn - restriktioner - barnkonventionen - neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - ADHD - ADD - Autismspektrumstörning.

  1. 1. Häktning av barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Sussy Munoz Huapaya; [2019]
    Nyckelord :Häktning - häktning av barn - restriktioner - barnkonventionen - neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - ADHD - ADD - Autismspektrumstörning;

    Sammanfattning : “You only try to stay in the real world”, “you get strange, cold and off”. These are citations from childrens own stories about being in detention and isolated. Approximately 10 000 people are detained annually in Sweden with and without restrictions and several of these are children, persons between 15 - 17 years old. LÄS MER