Sökning: "Hälso- och sjukvård"

Visar resultat 1 - 5 av 1556 uppsatser innehållade orden Hälso- och sjukvård.

 1. 1. Hur framställs PCOS och personer med PCOS i webbaserad rådgivning? En textanalys av sex sjukvårdsrådgivande webbsidor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Matilda Hassnert; [2023-07-31]
  Nyckelord :textanalys; modelläsare; PCOS; polycystiskt ovariesyndrom; polycystiskt ovarialsyndrom; normkritik; hälsokommunikation;

  Sammanfattning : Den medicinskt rådgivande webbartikeln, som finns på exempelvis 1177.se, är en typ av text som allt fler läser idag. Artikeln fyller en viktig funktion i främjandet av hälsolitteracitet, eftersom den är ett sätt för svensk hälso- och sjukvård att förmedla forskningsbaserad fakta och rådgivning om hälsa och sjukdomar. LÄS MER

 2. 2. SJUKSKÖTERSKORS ATTITYDER VID SMÄRTLINDRING AV PATIENTER MED OPIOIDBEROENDE

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lisa Eklund; Sofie Wärja; [2023-06-27]
  Nyckelord :Sjuksköterska; opioidberoende; attityder; smärtbehandling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Opioidberoende är ett sjukdomstillstånd som ökar världen över, vilket ställer högre krav inom hälso- och sjukvård. I samband med opioidberoende upplever personer smärta i olika utsträckningar som kräver behandling. LÄS MER

 3. 3. UNGDOMARS UPPLEVELSER AV TRANSITION INOM ONKOLOGISK SJUKVÅRD EN LITTERATURSTUDIE

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma Arendolf; Fredrica Young; [2023-06-26]
  Nyckelord :Barn; Cancer; Hälso- och sjukvård; Transition; Ungdomar; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drabbas runt 300 barn av cancer, som är en av de främsta dödsorsakerna hos minderåriga i Sverige. Barnonkologin har förbättrats, vilket har ökat överlevnaden bland barn och ungdomar och fler når vuxen ålder. LÄS MER

 4. 4. “Några är lite runda, några är lite fyrkantiga - men alla ska in i samma form” En kvalitativ studie om professionellas upplevelser av sysselsättningsfrämjande arbete med kvinnor med autism samt erfarenheter av tvärprofessionell samverkan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Alice Brännudd; Cecilia Westlund; [2023-06-26]
  Nyckelord :högfungerande autism; kvinnor; sysselsättning; samverkan; intersektionalitet;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att studera hur professionella förhåller sig till eventuell samhällelig exkludering av kvinnor med autism. Syftet var vidare att genom ett kvalitativt forskningsförfarande undersöka förhållningssätt gentemot målgruppen utifrån dels genusnormer, dels tvärprofessionell samverkan och utformning av sysselsättningsfrämjande insatser. LÄS MER

 5. 5. ATT SES SOM AWIKANDE ELLER ATT VÅRDAS SOM PERSON-HBTQl-personers upplevelser av vårdmöten

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Misha Eklund; [2023-03-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: HBTQI-personer har sämre hälsa och rapporterar fler negativa upplevelser av hälso- och sjukvård än övriga befolkningen. Heteronormativitet och queer-fobi är fortfarande vanliga inom vården, och sjuksköterskors kunskaper om HBTQI-frågor är ofta bristfälliga. LÄS MER