Sökning: "Hälsofrämjande omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 174 uppsatser innehållade orden Hälsofrämjande omvårdnad.

 1. 1. Att leva med diabetiska fotsår : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Veronica Jägrot; Philip Ohlén; [2019]
  Nyckelord :Diabetiska fotsår; Hälsofrämjande omvårdnad; Lidande; Personupplevelser; Smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund Diabetes orsakar ofta flera olika komplikationer däribland fotsår. Orsaken till uppkomsten är huvudsakligen neuropati och/eller perifer kärlsjukdom. Diabetesfotsår är den generellt vanligaste orsaken till att patienter med diabetes blir inlagda på sjukhus. Såren kan leda till infektioner, gangrän, amputation och även död. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans upplevelser och förhållningssätt i mötet med suicidnära patienter : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Izabella Gustafsson Sunnaas; Therese Johansson; [2019]
  Nyckelord :psykisk ohälsa; suicid; suicidnära; sjuksköterskan; upplevelser; vårdmöte; lidande;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa är ett globalt växande problem som berör många individer. Det finns ett samband mellan psykisk ohälsa och suicid och risken att drabbas av psykisk ohälsa är 50% under en livstid. Sjuksköterskan bär ett ansvar för patienten och dess omvårdnad och bör i sin profession se till patientens unika värld. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans hälsofrämjande stöd till patienter med övervikt och fetma : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Ellinor Hillring; Caroline Rahm; [2019]
  Nyckelord :Health promotion; Literature review; Obesity; Overweight; Self-care; Support; Egenvård; Fetma; Hälsofrämjande; Litteraturöversikt; Stöd; Övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma kan orsakas av arv, miljö och beteendemässiga faktorer och är en global epidemi. Övervikt kan leda till ohälsa och viktkontroll kan ge förbättrad hälsa, öka livskvalité och främja välbefinnande. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av hälsofrämjande arbete - en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Viktor Cederholm; Emil Askenberger; [2019]
  Nyckelord :Erfarenhet; hälsofrämjande arbete; Litteraturstudie; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Askenberger E & Cederholm V. Sjuksköterskors erfarenhet av hälsofrämjande ar-bete. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 5. 5. Musik som omvårdnadsåtgärd vid smärta

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Sunna Kuoljok; Mary Walker; [2019]
  Nyckelord :musik; omvårdnad; smärta; musikintervention; smärtbehandling; integrerad kunskapsöversikt;

  Sammanfattning : Smärta är en subjektiv och unik upplevelse för  individen. Smärta är också den främsta anledningen till varför människor söker vård. Inom hälso- och sjukvården finns  många läkemedel och metoder som används för smärtlindring. Musik har visat sig ha hälsofrämjande egenskaper, bland annat inom rehabilitering efter stroke. LÄS MER