Sökning: "Hälsokors"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Hälsokors.

 1. 1. Kvinnors upplevelser av kroppen efter mastektomi vid bröstcancer : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Khadijo Mohamud Ali; Panit Åkerman; [2019]
  Nyckelord :Breast cancer; Mastectomy; Experience; Body Image; Self Concept; Bröstcancer; Mastektomi; Upplevelse; Kroppsuppfattning; Självbild;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är en av de vanligaste cancerformerna hos kvinnor i Sverige. Ett behandlingsalternativ för bröstcancer är mastektomi vilket innebär borttagning av delar av eller hela bröstet. Behandlingen kan medföra fysiska, psykiska och psykosociala förändringar i kvinnors liv. LÄS MER

 2. 2. Mäns upplevelser av sexualitet vid prostatacancer : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Matilda Helander Greitz; Emil Svensson; [2018]
  Nyckelord :Prostate cancer; Sexuality; Masculinity; Experience; Support; Prostatacancer; Sexualitet; Maskulinitet; Upplevelse; Stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prostatacancer är den vanligaste cancerdiagnosen för män i västvärlden. Det finns flera biverkningar av de olika behandlingsalternativen varav sexuell dysfunktion är en vanlig sådan. Sjuksköterskans ansvar går ut på att vårda patienten som en helhet och främja delaktighet. LÄS MER

 3. 3. Att leva med Irritable Bowel Syndrome : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Beatrice Nilsson; Lydia Sälgström; [2018]
  Nyckelord :Irritable Bowel Syndrome; IBS; Att leva med; Livskvalité; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Irritable Bowel Syndrome (IBS) är en funktionell störning i mag-tarmkanalen. Idag uppskattas det att cirka 5–20% av jordens befolkning lever med IBS. Orsaker till uppkomsten av IBS är ännu oklar, men det finns misstankar om att IBS tros bero på en komplicerad samverkan mellan psykiska och fysiska förhållanden. LÄS MER

 4. 4. Hälsa i rörelse : Känslor kring att genomföra en genetisk testning ger hälsokorset ett ansikte

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad

  Författare :Isabella Hammarstig; Sara Östman; [2015]
  Nyckelord :Dimensions of health; Emotions; Feelings; Genetic screening; Genetic testing; Health; Person-centered care; Genetisk testning; Hälsa; Hälsokors; Känslor; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Hela det mänskliga genomet var sekvenserat i april 2003 och sedan dess har utvecklingen av genetisk testning avancerat snabbt. Sjuksköterskor kan komma att ha en central roll gällande att informera personer kring den genetiska testningen, rådgiva personer som genomgår genetisk testning och hjälpa dem att tolka resultaten. LÄS MER

 5. 5. ETT SÅRAT HJÄRTA : Upplevelser av hälsa och välbefinnande i vardagen efter en hjärtinfarkt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Sara Birgersson; Madelen Ljunggren; [2013]
  Nyckelord :Daily life; experiences; health; heart attack; patient; wellbeing; Hjärtinfarkt; hälsa; patient; upplevelse; vardagsliv; välbefinnande;

  Sammanfattning : Varje dag drabbas cirka 100 personer av hjärtinfarkt i Sverige, vilket visar att hjärtinfarkt är ett stort samhällsproblem. Det är viktigt att skapa en samlad bild av dessa patienters upplevelser av hälsa och välbefinnande i vardagen för att vårdpersonal ska kunna genomföra en god omvårdnad. LÄS MER