Sökning: "Hälsokultur"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Hälsokultur.

 1. 1. Försvarsmakten som hälsokultur : En enkät- och intervjustudie i samverkan med Försvarsmakten i Halmstad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Elin Liljegren; Johanna Tagesson; [2018]
  Nyckelord :Health; Health Culture; Health Education; Health Initiatives; Organisational Culture; Physical Activity; Resource; Requirement; Sociocultural Perspective; Swedish Armed Forces; Training Habits; Fysisk Aktivitet; Försvarsmakten; Hälsa; Hälsofrämjande; Hälsoinsatser; Hälsokultur; Hälsopedagogik; Hälsopromotion; Krav; Organisationskultur; Resurs; Sociokulturellt Perspektiv; Träningsvanor;

  Sammanfattning : Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter och har i uppgift att verka som landets försvar. Studien genomfördes genom ett samarbete med Försvarsmakten i Halmstad med syftet att belysa på vilket sätt Försvarsmakten i Halmstad arbetar för att främja de anställdas fysiska aktivitet för att de skall uppnå grundnivån enligt Försvarsmaktens Fysiska Standard. LÄS MER

 2. 2. Hälsokultur : När idéer om välmående leder till ohälsa

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap; Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap

  Författare :Josefin Andersson; Veronica Jansson; [2013]
  Nyckelord :health culture; health promotion; experiences; appearance; performance; hälsofrämjande åtgärder; upplevelser; utseende; prestation;

  Sammanfattning : Health has become increasingly important in the community and has been taken into the labour market to a greater extent. Organizations are trying to keep up with the development of health in the society and working strategically to promote employee health through a variety of fitness activities. LÄS MER

 3. 3. Hälsokultur på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Therese Eklöf; Karin Ståhl; [2012-10-24]
  Nyckelord :Hälsokultur; kost; hälsopromotion; hälsofrämjande ledarskap; stödjande miljö;

  Sammanfattning : Arbetsplatsernas ständiga utveckling och förändring har lett fram till ökade psykosociala krav från de anställda som företaget måste bemöta. Ska man bedriva ett hälsofrämjande arbete bör hänsyn tas till hur kulturen ser ut på arbetsplatsen. LÄS MER