Sökning: "Hälsolitteracitet"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet Hälsolitteracitet.

 1. 1. Har du förstått? En systematisk litteraturöversikt om hälsolitteracitet i primärvården

  Magister-uppsats,

  Författare :Kristoffer Björkman Edström; Mathias Jedborg; [2018-11-29]
  Nyckelord :Hälsolitteracitet; metoder; delaktighet; bemyndigande; patientcentrerad vård;

  Sammanfattning : Introduction: Health Literacy (HL) means the ability to understand, apply and actively seek information related to the individuals’ health/illness. Previous research has shown that there are major differences in health that can be linked to different levels of HL, and that the knowledge situation around HL is low in Europe compared with USA/Canada/Asia. LÄS MER

 2. 2. Ett ökat valdeltagande för en förbättrad folkhälsa - En litteraturstudie om interventioner och teoretiska utgångspunkter för att öka valdeltagande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Emelie Carlberg; Carolin Johansson; [2018-01-04]
  Nyckelord :Politisk delaktighet; valdeltagande; intervention; folkhälsa; Political participation; voter turnout; intervention; public health;

  Sammanfattning : Background. Community participation and influence in society are target areas for public health policy in Sweden. This participation may be assessed in terms of political voting. In Sweden participation in elections generally is high, however varies between communities, municipalities and population groups. LÄS MER

 3. 3. Självmordsprevention i skolan : En litteraturöversikt om skolbaserade metoder för att förebygga självmord

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Hanna Nilsson; [2018]
  Nyckelord :självmord; skola; självmordsprevention; ungdomar; depression;

  Sammanfattning : Introduktion: I Sverige tar 1500 människor sitt liv varje år, en tiondel av dem tillhör gruppen unga. Regeringen menar att unga bör prioriteras i arbetet mot självmord och Folkhälsomyndigheten arbetar för att motverka självmord. LÄS MER

 4. 4. Interventioner för mental hälsolitteracitet hos personer med depression : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :David Björk; [2018]
  Nyckelord :Mental hälsolitteracitet; Interventioner; Depression; Psykiatrisk vård; Specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård;

  Sammanfattning : Bakgrund:   Mental hälsolitteracitet har definierats som förmågan att ”förstå hur god psykisk hälsa uppnås och bibehålls, förstå psykiatriska diagnoser och hur de behandlas, minska stigma relaterat till dem och effektivisera hjälpsökande”. Behovet av god mental hälsolitteracitet i samhället blir allt större i takt med att den psykiska ohälsan ökar. LÄS MER

 5. 5. Ämnet idrott och hälsa samt hälsosyn ur lärares perspektiv : - i två Libanesiska grundskolor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Zahra Moussawi; [2018]
  Nyckelord :Hälsa; Pedagogiska arbetssätt i klassrummet; lärande; Libanon;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva och belysa hur ämnet idrott och hälsa undervisas i två Libanesiska skolor och hur hälsosynen ser ut bland grundskolelärare i dessa skolor. Den teoretiska referensramen lyfter fram teorier såsom lärande, behaviorismen, sociokulturellt lärande samt John Deweys aspekter ur ett pedagogiskt perspektiv. LÄS MER