Sökning: "Hälsomedvetenhet"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet Hälsomedvetenhet.

 1. 1. Mödrars health literacy med avseende på HPV och HPV-vaccination av sina barn

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ellinor Kempe; Hannes Vikberg; [2021]
  Nyckelord :parent; knowledge; attitude; hpv; vaccination; health literacy; förälder; kunskap; attityd; hpv; vaccination; health literacy;

  Sammanfattning : Introduktion: HPV är den vanligaste sexuellt överförbara infektionen i Sverige och orsakar årligen cirka 1100 fall av anal- och cervixcancer. Föräldrars kunskaper och inställningar till HPV och HPV-vaccin varierar, och påverkas bland annat av förälderns kunskapsnivå, utbildningsnivå, inkomst och socioekonomisk status. LÄS MER

 2. 2. (O)hälsosamma förhållanden på YouTube : En kvalitativ studie om hur aktiva ungdomar uppfattar att deras hälsobeteenden påverkas av att följa fitness-influencers på YouTube

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Ali Ünlü; Rodi Budakci; [2020]
  Nyckelord :Influencer Marketing; Public Health; YouTube; Parasocial Relationships; Health Awareness; Influencer Marknadsföring; Folkhälsan; YouTube; Parasociala Relationer; Hälsomedvetenhet;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur ungdomar som tränar upplever att fitness-influencers på YouTube påverkar deras hälsobeteenden. Detta för att på så sätt bidra med kunskap åt samhället om den konkreta effekt som marknadsföringen av träning och kost har på sociala mediekanaler för att börja täcka det forskningsgap som berör hälsorelaterade beteenden. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som kan öka och främja digital hälsolitteracitet ur ett folkhälsovetenskapligt perspektiv : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Marie Illerbrand; [2019]
  Nyckelord :Digital literacy; health literacy; public health; digital divide; factors;

  Sammanfattning : Inledning: I takt med digitaliseringen har digital hälsolitteracitet blivit en av de viktigaste hälsoindikatorerna. Då individen förväntas vara mer delaktig i sin egen hälsa krävs en viss nivå av digital hälsolitteracitet, det vill säga förmåga att finna och använda digital hälsoinformation och hantera digitala verktyg. LÄS MER

 4. 4. Ett hälsopedagogiskt perspektiv på ett hållbart arbetsliv : - Förvaltningschefers uppfattningar om pedagogiska villkor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Ellen Karlsson; Fanny Andersson; Annika Borg; [2019]
  Nyckelord :Förvaltningschefer; hälsofrämjande ledarskap; hälsomedvetenhet; känsla av sammanhang; lärande; politiskt styrd organisation;

  Sammanfattning : Människan tillbringar större delen av sin vakna tid på arbetsplatsen, det är även på den arenan som hälsa och välbefinnande påverkas mest. Ledarens uppgift inom en politisk styrd organisation kräver både effektivitet och lärande, de måste därigenom besitta kunskaper om hur hälsa främjas på arbetsplatsen samt hur resurserna kan användas i arbetet för att nå målen. LÄS MER

 5. 5. Representant för hälsa : En kvalitativ studie om personliga tränarens roll i fenomenet hälsoism

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Sara Öhlin; [2017]
  Nyckelord :Healthism; personal trainer; healthy lifestyle; health awareness; health as religion; hälsoism; personlig tränare; hälsosam livsstil; hälsomedvetenhet; hälsa som religion;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att belysa fenomenet hälsoism utifrån personliga tränares perspektiv. Tidigare forskning har påvisat att hälsoism är ett starkt växande fenomen i västvärlden. LÄS MER