Sökning: "Hälsopedagogik aktivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Hälsopedagogik aktivitet.

 1. 1. Skillnader på oro under Covid-19 pandemin : en kvantitativ tvärsnittsstudie på den arbetande befolkningen i Sverige

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Lisa Hilborn; Alice Carlström; [2021]
  Nyckelord :covid; arbete; oro; hälsopedagogik;

  Sammanfattning : Under 2020 har pandemin haft stor påverkan på mänskligheten och oron över det nya coronavirusets konsekvenser har stegrat. Internationella studier tyder på att psykiska besvär har ökat under pandemin. LÄS MER

 2. 2. Försvarsmakten som hälsokultur : En enkät- och intervjustudie i samverkan med Försvarsmakten i Halmstad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Elin Liljegren; Johanna Tagesson; [2018]
  Nyckelord :Health; Health Culture; Health Education; Health Initiatives; Organisational Culture; Physical Activity; Resource; Requirement; Sociocultural Perspective; Swedish Armed Forces; Training Habits; Fysisk Aktivitet; Försvarsmakten; Hälsa; Hälsofrämjande; Hälsoinsatser; Hälsokultur; Hälsopedagogik; Hälsopromotion; Krav; Organisationskultur; Resurs; Sociokulturellt Perspektiv; Träningsvanor;

  Sammanfattning : Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter och har i uppgift att verka som landets försvar. Studien genomfördes genom ett samarbete med Försvarsmakten i Halmstad med syftet att belysa på vilket sätt Försvarsmakten i Halmstad arbetar för att främja de anställdas fysiska aktivitet för att de skall uppnå grundnivån enligt Försvarsmaktens Fysiska Standard. LÄS MER

 3. 3. Friskvård på jobbet : Ett sätt för medarbetare att lära och utvecklas

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Sabina Friman; [2017]
  Nyckelord :lärande; utveckling; beteendeförändring; hälsopromotion; fysisk aktivitet; hälsopedagogik; ledarskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att bidra med mer kunskap kring medarbetares syn på erbjudanden till fysisk aktivitet som ett hälsopromotivt arbete, samt hur de förhåller sig till friskvårdsbidraget. Detta har gjorts genom semi-strukturerade intervjuer med tio medarbetare på ett produktionsföretag i södra Sverige. LÄS MER

 4. 4. Att främja ungdomars hälsa: ”Det handlar ju om att få ungdomarna att växa, ta för sig och tycka det här är roligt” : - En kvalitativ intervjustudie om aktivitetsledarskapet i Aktivitet Förebygger

  Kandidat-uppsats, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Cecilia Ekelund; [2013]
  Nyckelord :Health education; health promotion; didactics; leadership; leisure activity associations; Aktivitet Förebygger; adolescents; qualitative approach; Hälsopedagogik; hälsofrämjande; didaktik; ledarskap; föreningsverksamhet; Aktivitet Förebygger; ungdomar; kvalitativ ansats;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Föreningslivets hälsofrämjande potential var utgångspunkten för projektet Aktivitet Förebygger (AF) som 2009 startades upp som ett samarbete mellan skolorna och föreningslivet i Ängelholms kommun, i syfte att främja ungdomarnas fysiska och psykiska hälsa. I tidigare studier kring hälsofrämjande interventioner för ungdomar, riktades fokus mot mottagarna av projektet, d. LÄS MER

 5. 5. FaR-arrangörer har ordet! : -En diskursanalytisk intervjustudie kring Fysisk aktivitet på Recept

  Kandidat-uppsats, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Kalle Korpela; Jonas Nyman; [2013]
  Nyckelord :Healtheducation; pedagogy; discourseanalysis; Physical acticity on Prescription; learning; health; hälsopedagogik; pedagogik; diskursanalys; Fysisk aktivitet på Recept; lärande; hälsa;

  Sammanfattning : Fysisk aktivitet och inaktivitet har under senare år fått mycket uppmärksamhet när man talar om hälsa. World Health Organization har identifierat fysisk inaktivitet som den fjärde vanligaste dödsorsaken i världen och vi går mot ett allt inaktivare samhälle. LÄS MER