Sökning: "Hälsopedagogik arbetsplats"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Hälsopedagogik arbetsplats.

 1. 1. ''Det är inte en resursfråga, det är en prioriteringsfråga'' : En kvalitativ studie om förvaltningschefers upplevelser av förutsättningar för att bedriva ett hälsofrämjande ledarskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Lina Åhsberg; Elin Ejdersand; Lisa Bergqvist; [2018]
  Nyckelord :Förvaltningschefer; Hälsofrämjande ledarskap; Hälsopromotion; Hälsopedagogik; Kompetensutveckling; Krav; Lärande; Offentlig organisation; Resurs; Stöd;

  Sammanfattning : Det hälsofrämjande ledarskapet fokuserar på friskfaktorer genom att synliggöra och lyfta fram de styrkor som finns på arbetsplatsen. För att kunna skapa en hälsofrämjande arbetsplats behövs det kunskap om hälsofrämjande arbete hos ledarna, det behövs således förutsättningar för chefer att kunna bedriva ett hälsofrämjande ledarskap. LÄS MER

 2. 2. Ett friskvårdsprojekt inom Saab Bofors Dynamics : - en kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Pedagogiska institutionen; Örebro universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Sandra Johansson; Jenny Brunnberg; [2008]
  Nyckelord :friskvård; friskvårdsprojekt; hälsofrämjande; hälsopedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka ett friskvårdsprojekt inom Saab Bofors Dynamics. Friskvårdsprojektet ”Det friska företaget” startades år 2004 som ett koncept för att lansera friskvård. LÄS MER

 3. 3. Hälsoinspiratören - en del av en hälsofrämjande arbetsplats

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Umeå universitet/Umeå Centrum för idrottsvetenskapPedagogiska institutionen; Umeå universitet/Umeå universitet/Umeå Centrum för idrottsvetenskapPedagogiska institutionen

  Författare :Malin Larsson; Elin Ålander; []
  Nyckelord :health in the workplace; health pedagogics; holistic approach; salutogenic; holistisk ansats; hälsa på arbetsplatsen; hälsopedagogik; salutogenes;

  Sammanfattning : An individual´s health is an important quality and asset to the individual, as well as to organizations and communities. The health of a human being is affected by the whole life situation, where the work place forms a significant part. The work place is an arena that can contribute to creating ill-health. LÄS MER