Sökning: "Hälsopedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet Hälsopedagogik.

 1. 1. Ombyte i anslutning till idrott och hälsa : Lärares inställning till elever som inte byter om

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :olov bergkvist; petter altin; [2023]
  Nyckelord :Ombyte; idrott; hälsa; hälsopedagogik; klassifikation; inramning;

  Sammanfattning : Att vara ombytt i idrott och hälsa är en självklarhet för många medan andra gör allt i sin makt för att inte använda något annat än sina vardagskläder på lektionerna. Lärare i ämnet har olika metoder för att få sina elever att delta ombytta på lektionerna, men de saknar stöd i styrdokumenten för att kunna kräva ombyte. LÄS MER

 2. 2. Metoder som kan förbättra compliance hos patienter med psykisk sjukdom : En integrativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Teija Jonasson; Marina Karlsson; [2023]
  Nyckelord :patient compliance; mental disorders; methods; compliance; metoder; psykisk sjukdom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns flera faktorer som påverkar compliance, bland annat stigmatisering, kognition och hälsolitteracitet. Bristande compliance är vanligt förekommande hos patienter med psykisk sjukdom och kan leda till allvarliga konsekvenser, såsom svåra insjuknanden, försämrad livskvalitet och suicid. LÄS MER

 3. 3. Pappor i samverkan i utkanten av staden : En kvalitativ studie om pappors upplevelser av en samverkansgrupp i ett socioekonomiskt utsatt område.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Selma Bektas; Tyra Lindberg; Emma Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Empowerment; Hälsofrämjande; Hälsopedagogik; Lärandeprocesser; Samverkan; Socialt kapital.;

  Sammanfattning : Tidigare forskning om socioekonomiskt utsatta områden visar att det krävs förenade krafttag från inte bara myndigheter utan även civilsamhällets aktörer. Sådana krafttag medverkar till ett långsiktigt och förebyggande arbete mot minskad utsatthet och ökad hälsa för medborgarna. LÄS MER

 4. 4. Skillnader på oro under Covid-19 pandemin : en kvantitativ tvärsnittsstudie på den arbetande befolkningen i Sverige

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Lisa Hilborn; Alice Carlström; [2021]
  Nyckelord :covid; arbete; oro; hälsopedagogik;

  Sammanfattning : Under 2020 har pandemin haft stor påverkan på mänskligheten och oron över det nya coronavirusets konsekvenser har stegrat. Internationella studier tyder på att psykiska besvär har ökat under pandemin. LÄS MER

 5. 5. En kvalitativ intervjustudie om hur behandlare på ett HVB-hem använder motiverande samtal för barn och ungdomar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emelie Munkberg; Ida Magnusson; Lisa Dragstedt; [2021]
  Nyckelord :Addicts; children; health pedagogy; HVB; motivating conversation; processor; young people; Barn; behandlare; HVB; hälsopedagogik; missbrukare; motiverande samtal; ungdomar;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att utifrån behandlarnas erfarenhet på HVB-hem undersöka hur motiverande samtal som ett hälsofrämjande pedagogiskt verktyg är användbart inom missbruksvården för barn och ungdomar på individ- och gruppnivå. I studien speglas teoretiska utgångspunkter såsom hälsa som kontinuum och Illeris lärandemodell, detta bidrog till att kopplingar kunde dras mellan resultatet och teorierna. LÄS MER