Sökning: "Hälsopromotivt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Hälsopromotivt arbete.

 1. 1. Hälsopromotivt arbete och delaktighet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Elin Kristiansson; Sara Karlsson; [2020-08-05]
  Nyckelord :Barn; Delaktighet; Empowerment; Grundskola; HUGA; Hälsopromotivt arbete; Shiermodellen; Övervikt fetma;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hpProgram: Hälsopromotionsprogrammet Idrottsvetenskap & KostvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Christina BergExaminator: Hillevi PrellAntal sidor: 44 (inklusive bilagor)Termin/år: Vt 2020.... LÄS MER

 2. 2. Friskvård på jobbet : Ett sätt för medarbetare att lära och utvecklas

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Sabina Friman; [2017]
  Nyckelord :lärande; utveckling; beteendeförändring; hälsopromotion; fysisk aktivitet; hälsopedagogik; ledarskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att bidra med mer kunskap kring medarbetares syn på erbjudanden till fysisk aktivitet som ett hälsopromotivt arbete, samt hur de förhåller sig till friskvårdsbidraget. Detta har gjorts genom semi-strukturerade intervjuer med tio medarbetare på ett produktionsföretag i södra Sverige. LÄS MER

 3. 3. Hälsopromotion i primärvården

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Pauliina Ravelin; Ida Bergström; [2017]
  Nyckelord :hälsopromotion; health promoting primary care; hälsofrämjande primärvård; hälsofrämjande vård; hälsofrämjande sjukhus; hälsovägledare; salutogent perspektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hälsopromotion/hälsofrämjande arbete innebär att man arbetar med hälsa ur ett holistiskt synsätt där strävan är balans i hälsans alla delar. Hälsopromotion har sedan World Health Organization’s (WHO) lansering av Ottawadokumentet utvecklats till en inriktning som tydligt skiljer sig från sjukdomsbehandlande och sjukdomsförebyggande arbete. LÄS MER

 4. 4. Friskvårdsbidrag på Göteborgs universitet – en kartläggning över de anställdas uppfattning av friskvårdsbidraget samt dess utnyttjande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Angelica Häller; [2016-08-16]
  Nyckelord :Friskvård; friskvårdsbidrag; fysisk aktivitet; hälsa; hälsopromotivt arbete;

  Sammanfattning : Eftersom de flesta tillbringar stor tid på arbetet är det viktigt med en hälsosam och trivsamarbetsplats. Friskvård på arbetsplatsen har gynnsamma effekter för både individens egen hälsasamt företagets lönsamhet och tillväxt. LÄS MER

 5. 5. Distriktssköterskors förskrivning av fysisk aktivitet på recept med fokus på innehåll och effekt

  Magister-uppsats,

  Författare :Carolina Landerfors Jonestål; Marlene Bannies; [2015-11-24]
  Nyckelord :fysisk aktivitet på recept; distriktssköterska; hälsopromotion; folkhälsa; physical activity on prescription; primary health care nurse; health promotion; public health;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysisk aktivitet på recept (FaR®) är en metod som ska användas i primärvården i Sverige, i hälsopromotivt, sjukdomspreventivt och -behandlande arbete. Distriktssköterskors FaR®-förskrivning har till vår kännedom inte beskrivits tidigare. LÄS MER