Sökning: "Hälsopsykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Hälsopsykologi.

 1. 1. Leva med IBS : kvalitativ studie om upplevd livskvalité hos personer med IBS

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Matilda Berglund Gustafsson; Cia Hammarberg; [2020]
  Nyckelord :Irritable bowel syndrome; quality of life; health psychology; biopsychosocial model; qualitative method; Irritable bowel syndrome; livskvalité; hälsopsykologi; biopsykosociala modellen; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Irritable Bowel Syndrome innebär en störning i tarmen och kännetecknas av olika symtom (uppblåsthet, buksmärtor, diarréer och förstoppning) som påverkar livet hos de drabbade. Eftersom det inte finns behandling och botemedel är det många som lär sig att acceptera och leva med sitt tillstånd. LÄS MER

 2. 2. Why Cope? Motivational Goals, Pain Catastrophizing and Coping Behaviors in Women with PVD

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Malin Enlund Tuuvas; Rebecca Lennartsson; [2018]
  Nyckelord :Provoked vestibulodynia; motivational goals; pain catastrophizing; pain coping strategies; health psychology; provocerad vestibulodyni; motiverande mål; smärt-katastrofiering; smärtcoping-strategier; hälsopsykologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. "Det är väl en kvinnas lott att gå runt och ha ont". En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av att leva med underlivssmärta

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Miranda Juel Eckerström; Felicia Sköld; [2017]
  Nyckelord :vaginal pain; vulvovaginal pain; thematic analysis; health psychology; Sweden; underlivssmärta; vulvovaginal smärta; tematisk analys; hälsopsykologi; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Stå upp för din hälsa! - en studie om fysisk aktivitet på arbetsplatsen och fritiden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Michelle Nilsson; Marie Wendel; [2015]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; fysisk aktivitet på fritiden; arbetsplatsrelaterad fysisk aktivitet; arbetsengagemang; livstillfredsställelse; upplevd stress; psykologisk frånkoppling; sjukfrånvaro; upplevd nöjdhet med arbetet; hälsopsykologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Det har visat sig att fysisk aktivitet minskar risken för en rad olika sjukdomar. Studien syftade till att undersöka fysisk aktivitet i olika kontexter och på olika nivåer för att bidra med ny kunskap om eventuella hälsofördelar med fysisk aktivitet. LÄS MER

 5. 5. Svenska skådespelares psykiska hälsa hösten 2014 - Hur mår medlemmarna i teaterförbundets skådespelaravdelning

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Andreas Eneborg; Lina Pleijel; [2014]
  Nyckelord :actor; descriptive survey; health psychology; anxiety; pain; skådespelare; deskriptiv enkätstudie; hälsopsykologi; ångest; smärta;

  Sammanfattning : .... LÄS MER