Sökning: "Hälsorelaterad livskvalité"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Hälsorelaterad livskvalité.

 1. 1. Sambandet mellan nedsatt lungfunktion och upplevd fysisk hälsorelaterad livskvalité relaterat till BMI och fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Amanda Rohlin; Erik Turitz; [2020]
  Nyckelord :BMI; Fysisk aktivitet; Fysisk hälsorelaterad livskvalité; Hälsovägledning; Motiverande samtal; Nedsatt lungfunktion; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är det omkring var åttonde person som lever med nedsatt lungfunktion. Antalet människor som lider av nedsatt lungfunktion förväntas öka på grund av den kraftiga ökningen av fetma och låg fysisk aktivitet. LÄS MER

 2. 2. Upplevelsen av hälsorelaterad livskvalité hos individer med hjärtsvikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ellienore Gradh; Marjan Azimi; [2020]
  Nyckelord :Hjärtsvikt; livskvalité; upplevelse;

  Sammanfattning : ABSTRACT Background: It is estimated that at least 23 million people in the world suffer from heart failure, in Sweden cardiovascular disease is the most common cause of death. Heart failure is a syndrome caused by underlying diseases with severe symptoms. The severe picture of symptoms affects everyday life. LÄS MER

 3. 3. THE LEVEL OF PHYSICAL ACTIVITY AND QUALITY OF LIFE AMONG STROKE SURVIVORS IN THAILAND : A QUANTITATIVE CROSS-SECTIONAL STUDY

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Patric Svensson; Adam Persson; [2020]
  Nyckelord :Stroke; Physical Activity; Thailand; Health-related quality of life; Stroke rehabilitation; Global health;

  Sammanfattning : Background: Stroke is one of the largest health concerns, and the number of stroke cases is increasing globally, especially in development countries. Stroke can lead to permanent disability or death, and physical therapy is vital in order to regain functions. LÄS MER

 4. 4. Äldres hälsorelaterade livskvalité efter sepsis : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Cecilia Lange rosén; Frida Nyberg; [2019]
  Nyckelord :Health-related quality of life; nursing; sepsis; survival quality of life; Hälsorelaterad livskvalité; livskvalitet; omvårdnad; sepsis; överlevnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sepsis är en sjukdom där bakterier tar sig ut i blodbanan och frisätter substanser som rubbar den normala funktionen i våra organ. Sepsis delas in i tre svårighetsgrader: sepsis, svår sepsis och septisk chock. Globalt insjuknar över 35 miljoner människor per år i sepsis och hög ålder är en stor riskfaktor. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering avseende gångförmåga och hälsorelaterad livskvalité hos patienter med idiopatisk normaltryckshydrocefalus efter shuntoperation

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Caroline Hallqvist; [2019]
  Nyckelord :Idiopatisk normaltryckshydrocefalus; gångförmåga; hälsorelaterad livskvalité; shuntoperation.;

  Sammanfattning : Patienter med idiopatisk normaltryckshydrocefalus (iNPH) som utreds och opereras med shunt på Karolinska Universitetssjukhuset, kan få en bättre gångförmåga och livskvalité efter operation. Begränsad kunskap finns avseende den utredning som leder till shuntoperation på Karolinska universitetssjukhuset, samt hur operationen påverkar gångförmåga och hälsorelaterad livskvalité hos patienter med iNPH. LÄS MER