Sökning: "Hälsorelaterad undervisning"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hälsorelaterad undervisning.

 1. 1. Patienters upplevelse av att leva med hjärtsvikt samt åtgärder som kan främja livskvaliteten hos denna patientgrupp : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Maria Jenssen; Katri Malkki; [2018]
  Nyckelord :Hjärtsvikt; Livskvalitet; Primärvård; Omvårdnad primärvård;

  Sammanfattning : Läkemedelsbehandlad hjärtsvikt är i Sverige ett vanligt förekommande sjukdomstillstånd och prevalensen ökar med stigande ålder. På grund av en ökande medelålder i Sveriges befolkning blir diagnosen hjärtsvikt allt vanligare. LÄS MER

 2. 2. Hälsa i skolämnet Idrott och hälsa enligt elever och lärare i årskurs 9

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Marie Larneby; [2010]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; Hälsa; Hälsorelaterad undervisning; Idrott och hälsa; Känsla av sammanhang;

  Sammanfattning : Detta arbete fokuserar på hälsa inom skolämnet Idrott och hälsa. Syftet är att undersöka hur elever och lärare i årskurs 9 uppfattar det hälsorelaterade innehållet i skolämnet, hur det undervisas samt om det finns likheter och skillnader i elevernas och lärarnas uppfattning om detta. LÄS MER