Sökning: "Hälsosamtal hos skolsköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Hälsosamtal hos skolsköterska.

 1. 1. Att identifiera elever med psykisk ohälsa : Ur ett skolsköterskeperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Maida Maja Dautbegovic; [2019]
  Nyckelord :Gender differences; health interview; mental illness; pupils; school nurse; Psykisk ohälsa; elever; hälsosamtal; könsskillnader; skolsköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar är ett växande problem i Sverige. Skolan arbetar för att främja hälsa och lärande och skolsköterskan har en viktig roll i att identifiera psykisk ohälsa. Att identifiera elever med psykisk ohälsa kan vara avgörande för att dessa elever inte ska utveckla psykisk sjukdom. LÄS MER

 2. 2. Skolsköterskans arbete för att främja fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor för barn i åldrarna 6-12 år

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jennie Larsson; Malin Malis; [2018]
  Nyckelord :Barn; fysisk aktivitet; hälsofrämjande; matvanor; skolsköterska;

  Sammanfattning : Otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor hos barn är identifierade som två av de fyra ledande riskfaktorerna för sjukdom och förtidig död bland de icke smittsamma sjukdomarna. Trots det är det få barn som når upp till den rekommenderade nivån av 60 minuters aktivitet per dag samtidigt som andelen barn med övervikt ökar. LÄS MER

 3. 3. Psykisk ohälsa hos ungdomar - Ur ett skolsköterskeperspektiv

  Magister-uppsats,

  Författare :Annika Heidenborg; Karin Kjellgren; [2017-12-14]
  Nyckelord :Ungdomar; psykisk ohälsa; skolsköterska;

  Sammanfattning : Background: Mental illness among adolescents is increasing globally as well as nationally. There is a greater risk of unemployment, social problems and mental health related issues if young people with mental illness do not get accurate help at an early stage. The school nurses work should be mainly preventive and health promoting. LÄS MER

 4. 4. Skolsköterskors hälsofrämjande arbete med psykisk hälsa hos ensamkommande flyktingbarn

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Jacqueline Mendez; [2017]
  Nyckelord :health promotion; mental health; school nurse; unaccompanied refugee child; student health; elevhälsa; ensamkommande flyktingbarn; hälsofrämjande; psykisk hälsa; skolsköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning tyder på att ett ensamkommande flyktingbarn löper en större risk för psykiska hälsoproblem. Skolsköterskors arbete ska präglas av ett salutogent perspektiv och att främja psykisk hälsa kan vara av stor betydelse för ett ensamkommande flyktingbarns välbefinnande. LÄS MER

 5. 5. Skolsköterskors erfarenhet av möten med flickor som har ett självskadebeteende

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Natalie Algar; [2017]
  Nyckelord :adolescent; cooperation; nursing; school nurse; self-harm behavior; omvårdnad; samverkan; självskadebeteende; skolsköterska; ungdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning visar att den psykiska ohälsan hos barn och ungdomar ökar, inte minst när det gäller flickor i tonåren. Detta leder till att flickorna får ångest som de hanterar genom att utveckla ett självskadebeteende. LÄS MER