Sökning: "Händelö"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Händelö.

 1. 1. Allocation of a consolidation centre for construction materials in Norrköping

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Amanda Engström; [2017]
  Nyckelord :GIS; Samlastningscentral; Logistik; Citylogistik; Bygglogistik; Barnkonskvensanalys;

  Sammanfattning : I Norrköping ökade antalet invånare med 4000 mellan åren 2005 och 2010 samtidigt som en bostadsbrist uppstod 2009. För att försöka komma tillrätta med bostadsbristen byggs det allt mer och många av dessa nya bostäder byggs inne i stadskärnan. Problem som kan uppstå i samband med byggnationer i innerstaden är bl.a. LÄS MER

 2. 2. Framtida energilösning för tillvaratagande av överskottsvärme med värmepump : Ett examensarbete utfört på Händelöverket, E.ON

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Stefan Elez; [2017]
  Nyckelord :Värmepump; energilösning; Händelö; Kraftvärme; Kraftvärmeverk; Absorptionsvärmepump; Biopanna; Energilösning; EON;

  Sammanfattning : E.ON har satt som mål att leverera 100% förnybar och återvunnen energi år 2025. På E.ON:s kraftvärmeverk Händelö i Norrköping måste då den koldrivna Panna 12, men även den biodrivna Panna 11 ersättas med en ny typ av förnybar och återvunnen lösning som ska producera värme. LÄS MER

 3. 3. RTG-System in the Container Yard of Pampusterminalen – A Study on the Handling System’s Effects & Requirements

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan

  Författare :Andreas Johansson; Elias Strandell; [2015]
  Nyckelord :Containerdepå; Hanteringssystem; Reachstacker; Rubber Tyred Gantry Cranes; Kapacitet; Investeringsanalys;

  Sammanfattning : Norrköpings Hamn och Stuveri AB står inför en stor utmaning då verksamheterna i Norrköping delvis ska konsolideras till Pampusterminalen på Händelö på grund av det nya stadsdelsprojektet i Inre hamnen. Tillkommande verksamhet kommer göra anspråk på terminalyta, något som idag inte finns tillgängligt i Pampusterminalen. LÄS MER

 4. 4. Influencing Industrial Symbiosis Development : A Case Study of Händelö and Northern Habour Industrial Areas

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Sofia Rehn; [2013]
  Nyckelord :industrial symbiosis; industrial ecology; biorefineries; industrial development;

  Sammanfattning : The research field of industrial ecology studies energy and material flows within and between different systems in our society while the concept of industrial ecology strives toward mimicking similar flows in natural eco-systems. Industrial ecology can be a means of achieving decoupling between economic growth and environmental impact within the industry sector. LÄS MER

 5. 5. Industriell Symbios Bioenergi : Lokalisering och samverkans betydelse för lönsamheten av biodieselproduktion

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Simon Carlsson; Marcus Carlsson; [2010]
  Nyckelord :Industriell symbios; biodiesel; Händelö; hållbar; biobränsle;

  Sammanfattning : The main purpose of this master thesis is to identify guidelines for a sustainable production that can provide useful information concerning the establishment of a biodiesel production. These guidelines concern the surrounding production environment, such as infrastructures and industries. LÄS MER