Sökning: "Händelseförlopp"

Visar resultat 1 - 5 av 135 uppsatser innehållade ordet Händelseförlopp.

 1. 1. Live & Learn From Space - de framtida hemmen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK-Valand - Högskolan för konst och design

  Författare :Martina Claesson; [2021-06-22]
  Nyckelord :Hållbarhet; Möbler; Framtid; 3D-Printing; Spekulativ; Mars;

  Sammanfattning : "Live & learn from space" handlar om framtida bosättningar på Mars år 2035, där projektet utgår från den framtida kolonisten som bestämmer sig för att lämna jorden och bosätta sig på den röda planeten. Genom flera år av förberedelser närmar det sig avgång och Marsresan börjar bli verklighet. LÄS MER

 2. 2. Film och religion : En undersökning om populärkulturens påverkan på film

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Niklas Gewert; [2021]
  Nyckelord :Religionsvetenskap; Film; Populärkultur;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker om populärkulturen påverkar framställningen av religiösa myter på film. Studien utfördes för att ta reda på vilka likheter och skillnader det finns i filmernas händelseförlopp och hur hjälten gestaltas i filmerna. LÄS MER

 3. 3. Gustav II Adolf - "I idealitetens skimmer" : En studie om framställningen av Gustav II Adolfs person, politiska gärningar samt historiebruk i allmänna översikter om svensk historia

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Rick Ling; [2021]
  Nyckelord :Gustav II Adolf; historiekultur; historiebruk; historiesyn;

  Sammanfattning : This study shows how the image of Gustavus Adolphus's personality and his political deeds have been portrayed in historical works dealing with the overall history of Sweden. The study has also, with the help of analytical tools on uses of history, examined how the memory of Gustavus Adolphus's personality and political deeds has been used by focusing on the scientific, existential, moral, ideological, and political interests. LÄS MER

 4. 4. Spel, historia och faktatexter : Vilken sorts textbaserad fakta i historiska datorspel finner spelaren mer intressant?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Oscar Mackenrott; [2021]
  Nyckelord :Historiska spel; textrutor; serious games; abstrakta spel; lärande;

  Sammanfattning : Det finns olika sätt att presentera historisk fakta i historiska spel, vars material vanligtvis sammanfattas och förenklas för att förbättra spelarupplevelsen. I och med teknologiska framsteg inom serious games har spelmekanik och grafik ersatt skriftlig information. LÄS MER

 5. 5. Jag hoppar, vem tar emot mig? En kvalitativ undersökning om skolavhoppets händelseförlopp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Tina Albinsson; [2020]
  Nyckelord :Meningsfullhet; psykisk ohälsa; skolavhopp; stöd; unga;

  Sammanfattning : Idag är det generella kravet för inträdet på arbetsmarknaden minst en gymnasieexamen, trots detta visar statistik på att flertalet unga personer hoppar av sin skolgång. Att göra ett skolavhopp kan ge konsekvenser som långtidsarbetslöshet, fysisk och psykisk ohälsa samt ekonomiska bekymmer. LÄS MER