Sökning: "Hänninen Anna"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hänninen Anna.

  1. 1. Att leva vid livets slut : En litteraturstudie ur perspektivet från patienter med cancerdiagnos

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

    Författare :Hänninen Anna; Nordin Natalie; [2020]
    Nyckelord :acceptance; end of life; experiences; patient perspective; Acceptans; livets slutskede; patientperspektiv; upplevelser;

    Sammanfattning : Bakgrund: För att som sjuksköterska kunna prioritera och planera omvårdnad för patienter med cancerdiagnos i livets slutskede krävs förståelse för de individuella upplevelserna. En förståelse för patienters upplevelser i livets slutskede kan främja den personcentrerade vården och patientens delaktighet. LÄS MER