Sökning: "Härjedalen"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade ordet Härjedalen.

 1. 1. Ungdomars uppfattning av tillgång till vård inom SRH : En jämförande studie mellan ungdomar på orter med och utan UM i Jämtland Härjedalen

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Malin Rosén; Sofie Jonsson; [2023]
  Nyckelord :Jämförande studie; Jämlik hälsa; Sexuell och reproduktiv hälsa; Tillgänglighet till hälso- och sjukvård; Tvärsnittsstudie; Ungdomar; Ungdomsmottagning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är grundläggande för människors hälsa och ungdomar har större risk att utsättas för sexuell ohälsa. Ungdomen är en viktig period för den sexuella utvecklingen och det är därför viktigt med tillgång till god information och vård. LÄS MER

 2. 2. A Study on Job Autonomy, Home Suitability, HoursWorking Remotely and Job Satisfaction : The predictive effects of job autonomy, home suitability and hours working remotely onjob satisfaction among remote working public sector and municipality employees withinRegion Jämtland Härjedalen, Sweden during the COVID-19 pandemic

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Alexander Nääs Starberg; Christian Lindahl; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Evenemang och regional utveckling: Mycket snack och lite verkstad eller strategi omsatt i praktik? : En studie av offentlig finansiering av evenemang i Jämtland Härjedalen 2011–2020

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Jonas Herjeby; Stepan Vasiutin; [2022]
  Nyckelord :evenemang; regional utveckling; strategier; lokaliseringsfaktorer; path dependency; offentlig finansiering;

  Sammanfattning : Inom EU finns en sammanhållningspolitik som går ut på att minska klyftorna mellan regioner i unionen. I Sverige finns en regional utvecklingspolitik där man vill jämna ut olikheterna mellan stad och landsbygd och bland annat besöksnäringen har pekats ut som en viktig motor för tillväxt. LÄS MER

 4. 4. Mosippans (Pulsatilla vernalis L.) reaktion på brandstörning : en populationsstudie på en av Sveriges rikaste mosippslokaler

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Julia Nygårdh; [2022]
  Nyckelord :Pulsatilla vernalis; Mosippa; naturvård; naturvårdsbränning; Spring Pasque Flower; prescribed burning; nature conservation; nature conservation actions;

  Sammanfattning : Spring Pasque Flower, Pulsatilla vernalis (L.) Mill, is a perennial plant which grows in open and sandy pine forests. It is considered sensitive to competition and in need of repeated disturbances. In Sweden P. LÄS MER

 5. 5. Bröstcancer i Sverige: Trender och regionala skillnader i incidens

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Anna Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :Bröstcancer; incidens; trender; skillander; LOESS; ASIR; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : This paper sets out to investigate trends and regional differences in breast cancer incidence, in the 21 regions of Sweden between the years 1970 and 2020. Breast cancer is the most common cancer type among women, accounting for around 30% of all cases. LÄS MER