Sökning: "Härskarringen"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Härskarringen.

 1. 1. One book to rule them all : en analys av litterärt värde inom Härskarringen av J.R.R. Tolkien

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Förlags- och bokmarknadskunskap

  Författare :Rebecca Jester; Annelie Hollender; [2021]
  Nyckelord :Härskarringen; Tolkien; värdebegrepp; litterära värden; stil- och formvärden; kunskapsvärden; emotionella värden; sociala värden; ekonomiska värden; bästsäljare; bestseller; steady seller; buzz; hype; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Avsikten med denna uppsats har varit att undersöka hur Härskarringen av J.R.R Tolkien har blivit en så pass stark bästsäljare och steady seller under en längre tid. LÄS MER

 2. 2. Lyriska vägar i fantastiska världar : En kvalitativ litteraturanalys om lyrik i fantastisk fiktion och lyrikens didaktiska möjligheter i svenskundervisningen på gymnasiet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Angelica Wadström; [2019]
  Nyckelord :Lyrik; Fantastisk fiktion; Lyrikanalys; Science fiction; Fantasy; Litteraturundervisning; Härskarringen; Hungerspelen; MaddAddam;

  Sammanfattning : Undersökningen har som utgångspunkt att studera lyrik i fantastisk fiktion, d.v.s. i skönlitterära verk inom genrerna science fiction och fantasy. LÄS MER

 3. 3. Miljöbytens funktion i den inre och yttre resan somberättelsestruktur

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Josef Skir; [2018]
  Nyckelord :Miljöbyten; gestaltar; hjälteresa; karaktärsutveckling; Harry Potter och Sagan om ringen;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker miljöbytens funktion inom film och påvisar ett samband mellan miljö och hjälteresors narrativa utveckling. Observationer av filmerna Sagan om ringen – Härskarringen (2002) och Harry Potter och de vises sten (2001) utforskas i analysen. LÄS MER

 4. 4. Fantasy är inte bara verklighetsflykt : Att använda fantasy för att utveckla elevers läsförståelse och motivera till läsning av kanoniska texter

  L3-uppsats, Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Alexandra Alexandersson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur fantasy kan användas för att öka elevers läsförståelse. Min uppsats är teoretisk på så sätt att jag inte har gjort någon empirisk undersökning. LÄS MER

 5. 5. Måltext i Midgård : Ohlmarks Härskarringen och översättandets normer

  Kandidat-uppsats, Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Gustav Dahlander; [2013]
  Nyckelord :translation; target text; norms; consecration; J. R. R. Tolkien; Åke Ohlmarks; Midgård; The Lord of the Rings; Härskarringen; Sagan om Ringen; översättning; måltext; normer; konsekrering; J. R. R. Tolkien; Åke Ohlmarks; Midgård; The Lord of the Rings; Härskarringen; Sagan om Ringen;

  Sammanfattning : This study considers Härskarringen (1959–61), a Swedish translation of J. R. R. Tolkien’s The Lord of the Rings (1954–55), within the framework of translation studies and the description of norms within different fields of translation. LÄS MER