Sökning: "Härskarteknik"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Härskarteknik.

 1. 1. Härskartekniker: ledarens makt över medarbetarens arbetstillfredsställelse.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi; Högskolan i Gävle/Psykologi

  Författare :Rebecka Holmgren; Linn Wigren; [2020]
  Nyckelord :Job-satisfaction; master suppression techniques; leadership; abuse of power; bullying.; Arbetstillfredsställelse; härskarteknik; ledarskap; maktmissbruk; mobbning.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att utifrån ett medarbetarperspektiv undersöka sambandet mellan arbetstillfredsställelse och ledares utövande av härskartekniker. Dessutom studerades vilka härskartekniker som av medarbetare upplevdes mest förekommande från ledare. LÄS MER

 2. 2. Ett litterärt experiment på temat maktspråk och härskarteknik

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Peter Sjöstedt Wirén; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om maktspråk och härskartekniker och hur de kan illustreras i en skönlitterär text. Syftet med uppsatsen är att prova hur maktspråk och härskartekniker kan uttryckas i skönlitterär text och hur det kan uppfattas av läsare. LÄS MER

 3. 3. HÄRSKARTEKNIKER SOM MAKTUTÖVNING PÅ ARBETSPLATSEN : En kvalitativ studie om unga personers upplevelser av härskartekniker och maktutövning på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Gabriella Körnegård; [2018]
  Nyckelord :Härskarteknik; makt; maktutövning; Berit Ås;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att öka kunskap kring härskartekniker som maktutövning på arbetsplatsen med fokus på ungas upplevelser. Även att undersöka om ålder och kön spelar någon roll för hur de blir bemötta samt vilka skillnader och likheter det finns mellan kvinnor och mäns upplevelser. LÄS MER

 4. 4. Maktspelet mellan manliga och kvinnliga politiker i debatten : En samtalsanalys av en partiledardebatt i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Hannah Sjölin; [2016]
  Nyckelord :politik; genus; samtalsanalys; makt; härskartekniker; partiledardebatt;

  Sammanfattning : Den här undersökningen handlar om maktspelet mellan manliga och kvinnliga politiker i en svensk partiledardebatt från år 2015. Syftet med undersökningen är att se hur män och kvinnor konstruerar makt i en partiledardebatt och om deltagarna har samma förutsättningar, oavsett könstillhörighet. LÄS MER

 5. 5. Härskarteknik och ledarskap inom ett stift i Svenska kyrkan : Påverkan på anställda och det diakonala arbetet

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Therese Haag Hrabovsky; [2015]
  Nyckelord :Härskarteknik; Max Weber; Ledarskap; Auktoritet; Makt; Legitimitet; Kommunikation; Svenska kyrkan; Kyrka; Diakoni; Diakonalt arbete; Socialt arbete;

  Sammanfattning : Dagens kristna församling är inte bara en kristen gemenskap utan också oftast en organisation med lönebetalda anställda, vilket inkluderar flertalet professioner. Studier som är gjorda inom Svenska kyrkan visar på kommunikationssvårigheter och otydligt ledarskap. Anställda sjukskrivs och slutar sina anställningar. LÄS MER