Sökning: "Hästunderstödda insatser"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Hästunderstödda insatser.

 1. 1. Hästunderstödda insatser - OHI-certifierade arbetsterapeuters, fysioterapeuters & sjuksköterskors perspektiv på interventionens betydelse för klientens aktivitetsförmåga

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Isabelle Lindström; Daniella Brink; [2020]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Aktivitetsförmåga; Hästunderstödda insatser; OHI-certifiering; Occupational therapy; Occupational performance; Equine assisted therapy; OHI-certification; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Olika faktorer utgör en persons förmåga till att utföra aktiviteter, dvs. en persons aktivitetsförmåga. Hästunderstödda insatser (HUI) är en typ av aktivitet och behandlingsform. För bästa effekt bör den utföras av en utbildad ridterapeut. LÄS MER

 2. 2. Hästunderstödda insatser vid psykisk ohälsa : En kvalitativ studie om hästens roll i terapibehandling

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Frida Johansson; Sandra Richardson; [2020]
  Nyckelord :horse-assisted intervention; horse-assisted therapy; relationship between therapist and client; mental ill-health; mental well-being; hästunderstödda insatser; hästunderstödd terapi; relation mellan behandlare och klient; psykisk ohälsa; psykiskt välmående;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa är ett ökande problem samtidigt som symptomen ofta behandlas med medicinering istället för psykologiska behandlingsmetoder där individen får möjlighet att läka i lugn och ro. Hästunderstödda insatser är en behandlingsmetod som innefattar glädje och struktur för att lyfta individens självkänsla och egenskaper. LÄS MER

 3. 3. “Men själva ridningen är ju inte den största delen, det är ju allt det andra som är väldigt stort.” : En intervjustudie om verksamma faktorer i hästunderstödda insatser.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Jonas Bergkvist; Olivia Monsler; [2020]
  Nyckelord :Equine-Assisted Activites and Therapy; The Common Factors Theory; youth at risk; psychosocial treatment; social pedagogy; Hästunderstödda insatser; HUI; The Common Factors Theory; ungdomar i risk; psykosocial behandling; socialpedagogik;

  Sammanfattning : Hästunderstödda insatser (HUI) är ett komplement till traditionella behandlingsmetoder inom det psykosociala fältet. HUI inkluderar både fysiska och psykiska moment. LÄS MER

 4. 4. Hästunderstödda insatser för vuxna med psykisk ohälsa : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Charlotte Svensson; Isabell Gundel Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Erfarenheter; hästunderstödda insatser; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är en folkhälsosjukdom i Sverige som ökat kraftigt de senaste tio åren med ökade sjukskrivningar och förskrivningar av antidepressiva läkemedel som följd. Hästunderstödda insatser (HUI) är en ickemedicinsk omvårdnadsåtgärd som till viss del används som komplement inom psykoterapi och psykosocial behandling. LÄS MER

 5. 5. Närståendes erfarenheter av hästunderstödda aktiviteter för personer med schizofreni och liknande psykoser

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Mikael Olofsson; Lucrecia Noltorp; [2020]
  Nyckelord :Relatives’ experience of horse-supported activity for people with schizophrenia and similar psychoses; Erfarenheter; Hästunderstödda aktiviteter; Närstående; Schizofreni;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med schizofreni och liknande psykoser drabbas ofta av passivitet och inaktivitet och saknar tillgång till olika program som främjar aktivitet. Närstående tillbringar omfattande tid med att ta hand om sina anhöriga. LÄS MER