Sökning: "Hästunderstödda insatser"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Hästunderstödda insatser.

 1. 1. Hästunderstödda insatser - OHI-certifierade arbetsterapeuters, fysioterapeuters & sjuksköterskors perspektiv på interventionens betydelse för klientens aktivitetsförmåga

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Isabelle Lindström; Daniella Brink; [2020]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Aktivitetsförmåga; Hästunderstödda insatser; OHI-certifiering; Occupational therapy; Occupational performance; Equine assisted therapy; OHI-certification; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Olika faktorer utgör en persons förmåga till att utföra aktiviteter, dvs. en persons aktivitetsförmåga. Hästunderstödda insatser (HUI) är en typ av aktivitet och behandlingsform. För bästa effekt bör den utföras av en utbildad ridterapeut. LÄS MER

 2. 2. Den hälsofrämjande hästen : En studie om terapeuters uppfattning om främjande av våldsutsatta kvinnors psykiska hälsa genom hästunderstödda insatser

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sara Johnsson; [2018]
  Nyckelord :folkhälsa; hälsofrämjande; hästar och stallmiljö; rehabilitering; våldsutsatthet;

  Sammanfattning : Våldsutsatthet har på senare tid kommit att betraktas som ett folkhälsoproblem. Personer som har utsatts för våld och våld i nära relation riskerar att drabbas av både psykisk och fysisk ohälsa som en konsekvens av våldet. LÄS MER

 3. 3. Hästunderstödda insatser ur hästens perspektiv : Hur påverkas hästen och hur kan dess välfärd främjas?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Isabella Hägg; [2018]
  Nyckelord :hästunderstödda insatser; häst; equus caballus; välfärd; djurskydd;

  Sammanfattning : Equine assisted interventions is an umbrella term which links operations and interventions that uses horses for the purpose of improving health and well-being amongst humans. Science have shown good health effects of equine assisted interventions and the interest of using horses in human care and education is increasing. LÄS MER

 4. 4. En pilotstudie av hästen som relationsskapande komponent i behandling av psykisk ohälsa : Undersökning av deltagare i hästunderstödd behandling och jämförelse med en grupp fritidsryttare

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Anna Montén; Cecilia Limegård; [2016]
  Nyckelord :Equine Assisted Treatment; Animal Assisted Therapy; mental illness; attachment theory; working alliance; therapeutic alliance; the therapist as attachment figure; animals as attachment figures; Hästunderstödd behandling; ridterapi; psykisk ohälsa; anknytningsteori; arbetsallians; terapeutisk allians; terapeuten som anknytningsperson; djur som anknytningsobjekt;

  Sammanfattning : Syftet med pilotstudien var att undersöka hur klienter som deltog i hästunderstödd behandling (n = 13) till följd av psykisk ohälsa såg på relationen till hästen och dess anknytningsfrämjande och alliansskapande egenskaper, samt i vilken utsträckning respondenterna hade ett auktoritärt förhållningssätt gentemot hästen. För jämförelse användes en grupp fritidsryttare (n = 23). LÄS MER