Sökning: "Hågadalen"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Hågadalen.

 1. 1. Att lära känna en plats : en praktisk tillämpning av konstnären Andy Goldsworthys arbetssätt i Hågadalen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Lovisa Axellie; [2018]
  Nyckelord :konst; Andy Goldsworthy; land art; landskapsarkitektur; landskapskonst; platser; Hågadalen;

  Sammanfattning : Platser och hur vi ser på dem är utgångspunkten i vårt arbete som landskapsarkitekter. Vi skapar, ritar om, lägger till, förstärker eller tar bort på dessa platser. På så sätt ansvarar vi för de miljöer människor vistas i, vare sig det är torg, bostadsgårdar, parker eller naturområden. LÄS MER

 2. 2. Fosforläckage från hästhagar i Hågadalen : Åtgärdsförslag till den småskaliga hästhållaren

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Nadja Andréewitch; [2016]
  Nyckelord :Phosphorus leakage; paddocks; horse; horse manure; Fosforläckage; hästhagar; hästfoder; hästgödsel;

  Sammanfattning : The title of this degree project is “Phosphorous losses from horse paddocks in Hågadalen – action proposals for the small scaled horse keeper” Phosphorus losses from human activity is a global problem that requires identification of sources and action proposals. The purpose of this work is to identify the need for action in and near the horse paddocks in Hågadalen, and to find possible measures that the horse keepers can use. LÄS MER