Sökning: "Håkan Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden Håkan Andersson.

 1. 1. Bolagsföreträdares betalningsansvar : En analys om ansvar och exculpering vid en missvisande kontrollbalansräkning

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Hampus Jenå; Gustav Skarberg; [2019]
  Nyckelord :Kontrollbalansräkning; Exculpering; Betalningsansvar; Juridik; Affärsjuridik; Associationsrätt; Bolagsrätt; ABL;

  Sammanfattning : Reglerna vid tvångslikvidation innebär att styrelsen vid misstanke om kritisk kapitalbrist ska upprätta en kontrollbalansräkning. Uppvisar kontrollbalansräkningen en faktisk kapitalbrist ska en kontrollstämma hållas för att besluta om kapitalbristen ska läkas eller låta bolaget träda i likvidation. LÄS MER

 2. 2. The role of tourism on labour market integration in Sweden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Nationalekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Nationalekonomi

  Författare :Håkan Wallin; Niclas Andersson; [2018]
  Nyckelord :Tourism; Unemployment; Immigration; Regional Economics;

  Sammanfattning : Labour market integration is an important subject. The purpose of this study is to examine the relationship between tourism-specialization and labour market integration and the influence from regional differences. This paper is the first to especially focus on the factor tourism-specializations relationship with labour market integration. LÄS MER

 3. 3. Varför tycker vi inte bara alla lika? : En kvantitativ studie om inställningar och tillit till den svenska välfärdsstaten hos personer med utländsk bakgrund

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Björn Silverbåge; Lovisa Andersson; [2018]
  Nyckelord :Welfare state; attitudes; trust; Sweden; Social Sciences;

  Sammanfattning : Authors: Björn Silverbåge & Lovisa Andersson Title: Why do we not all think alike? – A quantitative study about attitudes and trust towards the Swedish welfare state among people with a foreign heritage. Supervisor: Anna Tegunimataka Assessor:Håkan Johansson The aim of this study was to investigate attitudes and trust towards the Swedish welfare state among people with a foreign heritage based on Inglehart and Baker’s modernization theory (2000). LÄS MER

 4. 4. Styrelsesammansättningens påverkan på agentkostnader

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Håkan Vahlsten; Marcus Lindberg; Oliver Andersson; [2017]
  Nyckelord :Bolagsstyrelser; Agentkostnader; Styrelsestorlek; Könsfördelning; Kvotering; Nasdaq OMX Stockholm; Business and Economics;

  Sammanfattning : I studien undersöks företags styrelsesammansättning med hänsyn till dess påverkan på agentkostnader bland bolag noterade på Nasdaq OMX Stockholm Large-cap. Styrelsesammansättning är i denna studie likställd med antalet styrelseledamöter och andelen kvinnliga ledamöter. Med agentkostnader avses måttet Asset Utilization Ratio. LÄS MER

 5. 5. Insiders som prognosmakare : En studie om hur informationsvärdet i insiderhandel kan påverka förekomsten av asymmetrisk information

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Eric Andersson; Mattias Lundgren; [2017]
  Nyckelord :Insiderhandel; Insiders; Asymmetrisk information; Analytiker; Agentteorin; Effektiva marknadshypotesen;

  Sammanfattning : Abstract  Authors: Eric Andersson and Mattias Lundgren  Advisor: Christopher von Koch  Examiner: Håkan Locking  Institution: School of Business and Economics at Linnaeus University, 2017.  Title: Insiders as forecasters - A study on how information value from insider trading can affect the presence of asymmetric information. LÄS MER