Sökning: "Håkan Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden Håkan Andersson.

 1. 1. The role of tourism on labour market integration in Sweden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Nationalekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Nationalekonomi

  Författare :Håkan Wallin; Niclas Andersson; [2018]
  Nyckelord :Tourism; Unemployment; Immigration; Regional Economics;

  Sammanfattning : Labour market integration is an important subject. The purpose of this study is to examine the relationship between tourism-specialization and labour market integration and the influence from regional differences. This paper is the first to especially focus on the factor tourism-specializations relationship with labour market integration. LÄS MER

 2. 2. Varför tycker vi inte bara alla lika? : En kvantitativ studie om inställningar och tillit till den svenska välfärdsstaten hos personer med utländsk bakgrund

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Björn Silverbåge; Lovisa Andersson; [2018]
  Nyckelord :Welfare state; attitudes; trust; Sweden; Social Sciences;

  Sammanfattning : Authors: Björn Silverbåge & Lovisa Andersson Title: Why do we not all think alike? – A quantitative study about attitudes and trust towards the Swedish welfare state among people with a foreign heritage. Supervisor: Anna Tegunimataka Assessor:Håkan Johansson The aim of this study was to investigate attitudes and trust towards the Swedish welfare state among people with a foreign heritage based on Inglehart and Baker’s modernization theory (2000). LÄS MER

 3. 3. Styrelsesammansättningens påverkan på agentkostnader

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Håkan Vahlsten; Marcus Lindberg; Oliver Andersson; [2017]
  Nyckelord :Bolagsstyrelser; Agentkostnader; Styrelsestorlek; Könsfördelning; Kvotering; Nasdaq OMX Stockholm; Business and Economics;

  Sammanfattning : I studien undersöks företags styrelsesammansättning med hänsyn till dess påverkan på agentkostnader bland bolag noterade på Nasdaq OMX Stockholm Large-cap. Styrelsesammansättning är i denna studie likställd med antalet styrelseledamöter och andelen kvinnliga ledamöter. Med agentkostnader avses måttet Asset Utilization Ratio. LÄS MER

 4. 4. Insiders som prognosmakare : En studie om hur informationsvärdet i insiderhandel kan påverka förekomsten av asymmetrisk information

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Eric Andersson; Mattias Lundgren; [2017]
  Nyckelord :Insiderhandel; Insiders; Asymmetrisk information; Analytiker; Agentteorin; Effektiva marknadshypotesen;

  Sammanfattning : Abstract  Authors: Eric Andersson and Mattias Lundgren  Advisor: Christopher von Koch  Examiner: Håkan Locking  Institution: School of Business and Economics at Linnaeus University, 2017.  Title: Insiders as forecasters - A study on how information value from insider trading can affect the presence of asymmetric information. LÄS MER

 5. 5. School Timetabling in Theory and Practice A comparative study of Simulated Annealing and Tabu Search

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Håkan Andersson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : School timetabling is way of distributing resources such as teachers and classrooms over a fixed period of time. This task can be difficult and very time-consuming. If the process of generating timetables is automated with the help of algorithms then this can help save both time and money for the educational institute. LÄS MER