Sökning: "Håkan Bengtsson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Håkan Bengtsson.

 1. 1. En resa över havet : en studie av stockbåtens användning inom Erteböllekulturen med ett fokus på Tybrind Vig och Stralsund

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Håkan Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :Log-boat; Dugout canoe; Stone age; Mesolithic; Ertebölle culture; Paddle; Baltic sea;

  Sammanfattning : Log-boats within the Ertebölle culture have had a broad use in the society. From social usesas transport and communication devises to economical uses within hunting and fishing. Thelog-boats have been quite large, larger than log-boats in later periods. LÄS MER

 2. 2. Att iscensätta förändring : Den interna kommunikationens roll i organisationers förändringsbenägenhet

  Magister-uppsats, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Håkan Bengtsson; [2015]
  Nyckelord :strategisk kommunikation; förändringskommunikation; förändringsberedskap; förändringsbenägenhet; organisationsförändring; intern kommunikation; organisationskultur; medarbetarskap;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to investigate and analyze the role ofcommunication in change processes based on change expertsexperiences. The purpose will be accomplished by answering thefollowing research questions: How can organizations create a highchange readiness? How are leader- and coworkership used as strategicresources in change processes? How does the organizational cultureaffect the planning and implementation of change initiatives?The theoretical framework presented in this paper concludes thatcommunication is important for a successful change initiative and thatchange is consistent in organizations. LÄS MER

 3. 3. Combining Solar Energy and UPS Systems

  Master-uppsats, KTH/Tillämpad termodynamik och kylteknik; KTH/Tillämpad termodynamik och kylteknik

  Författare :Tobias Bengtsson; Håkan Hult; [2014]
  Nyckelord :Solar Energy; Solar Power System; Uninterupptible Power Supply; UPS; Microgrid;

  Sammanfattning : Solar Power and Uninterruptible Power Supply (UPS) are two technologies that are growing rapidly. The demand for solar energy is mainly driven by the trend towards cheaper solar cells, making it economically profitable for a larger range of applications. LÄS MER

 4. 4. TAXERINGSREVISION : Ska revisorer ha samma möjlighet till undantag

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Christer Pettersson; Håkan Bengtsson; [2008]
  Nyckelord :Taxeringsrevision; undantag av handling; revisorer; advokater;

  Sammanfattning : Då taxeringsrevision är en relativt ingripande åtgärd för den enskilde företagaren, bör denna ha möjligheten att skydda känsliga handlingar. Skatteverket har vid taxeringsrevision rätt att ta del av samtliga handlingar som rör verksamheten. LÄS MER

 5. 5. Var är egentligen liten vit och skär och alla små brokiga? ­ En undersökning av mångfald i bilderböcker

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Håkan Bengtsson; Ebba Johansson; [2008]
  Nyckelord :Mångkulturalism; etnicitet; kultur; bilderbok; dis;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande arbete är att undersöka och synliggöra hur etnicitet, kultur och mångkulturalismkonstrueras i ett urval av samtida bilderböcker riktade till barn i förskoleåldern. Bilderboksgenren har varitrelativt styvmoderligt behandlad av den tidigare forskningen ­ i synnerhet med avseende på hurmångkulturalism, kultur och etnicitet (re)produceras i bilderböckerna. LÄS MER