Sökning: "Håkan Flack"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Håkan Flack.

  1. 1. Säkerhetsarbetet vid en tingsrätt: en rättssociologisk studie av den lokala normbildningen för säkerheten vid Lunds tingsrätt

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

    Författare :Andrea Flack; [2015]
    Nyckelord :professionella normer; normanalys; Lunds tingsrätt; arbetsmiljö; säkerhetsarbete; trygghetsfrågor; Social Sciences; Law and Political Science;

    Sammanfattning : In Sweden, a sign of success is education, hard work, and ultimately gainful employment. Being employed, however, sometimes carries a risk of being exposed to either physical and/or psychological violence. In judicial-related occupations, the risk of being exposed to such violence are higher than in others. LÄS MER