Sökning: "Håkan Gossas"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Håkan Gossas.

 1. 1. Hur ambulanspersonalens rapport och triage används på akuten

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Håkan Gossas; Liselotte Berg; [2018]
  Nyckelord :Triage; ESS; Vitalparametrar; SBAR; Överrapportering; Kommunikation;

  Sammanfattning : Introduktion: En viktig del i vårdprocessen är kommunikation. Därför är det viktigt att den fungerar tillfredställande. En mycket bra och beprövad kommunikationsmodell är SBAR. Ambulanssjuksköterskan ska kunna överrapportera på ett adekvat och patientsäkert sätt. LÄS MER

 2. 2. När hjärtat sviktar : Information och undervisning med hjälp av sjuksköterskan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Håkan Gossas; Ulrika Nilsson; [2009]
  Nyckelord :Hjärtsvikt; information; livskvalitet; omvårdnad; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie var att ta reda på hur information och undervisning kan utformas och vara ett bra sätt att förbättra den hälsorelaterade livskvaliteten hos patienter med hjärtsvikt. Femton vetenskapliga artiklar valdes ut genom fulltextdatabasen United States National Library of Medicine (MEDLINE) och Högskolan Dalarnas sökmotor Electronic Library Information Navigator (ELIN). LÄS MER