Sökning: "Håkan Ljung"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Håkan Ljung.

 1. 1. Regulations of division into property units in detailed development plans – a study of the application in the Stockholm County

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Håkan Ljung; [2016]
  Nyckelord :Detailed development plans; plan regulations; regulations of division into property units; Fastighetsindelningsbestämmelser; planbestämmelser; detaljplaner;

  Sammanfattning : By the new Planning and Building Act that came into effect 2 May 2011, it became possible to use regulations of division into property units in detailed development plans. With these regulations, there is possible to regulate how an area will be divided into property units, which easements and utility easement that should be formed, amended or repealed and which facilities that should be joint facilities. LÄS MER

 2. 2. Provisions concerning property reallotment – a court case study

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Håkan Ljung; [2014]
  Nyckelord :Property reallotment; court case study; Fastighetsreglering; rättsfallsanalys;

  Sammanfattning : Property formation is in principle an individual matter for the property owners. The startingpoint in the Real Property Formation Act (FBL) is therefore that most property formationmeasures shall be based on voluntariness. However, some property formation measures canbe done without consent from the concerned property owners and rights holders. LÄS MER

 3. 3. "Hon är sniken - inte slarvig" : En SFG-analys av hur kvinnliga och manliga politiker framställs i media efter skandaler

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Sandra Ljung; [2014]
  Nyckelord :Systemisk-funktionell grammatik; politiska skandaler; genus;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur de två manliga politikerna Håkan Juholt och Sven Otto Littorin samt de två kvinnliga politikerna Gudrun Schyman och Ulrica Schenström framställs i kvällstidningen Aftonbladet efter politiska skandaler. Syftet är att med en systemisk-funktionell analys i kombination med en kort ideologikritisk analys undersöka ifall det förekommer några skillnader mellan framställningarna av manliga och kvinnliga politiker. LÄS MER

 4. 4. Förklassik för knäppinstrument : En studie kring en sonat för Cittra av Johan Wikmanson

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för musikvetenskap

  Författare :Håkan Ljung; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractHåkan Ljung:Förklassik för knäppinstrument. En studie kring en sonat för cittra av Johan Wikmanson. Uppsala universitet: Institutionen för musikvetenskap, C-uppsats för 60 poäng, ht 2005.My main purpose with this thesis is to highlight a piece of music written for a relative of the 18th century cittern. LÄS MER