Sökning: "Håkan Malmberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Håkan Malmberg.

 1. 1. ”Det kanske är så att man slår hårdare när man är yngre” : En kvalitativ studie om yrkesverksammas reflektioner kring våld i nära relationer bland äldre

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emma Malmberg; Hanna Lideborg; [2018]
  Nyckelord :Domestic violence; elderly people; ageism; ålderism; våld; äldre.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this qualitative study is to capture professional employee’s thoughts and reflections concerning domestic violence among elderly people. It is important to highlight the opinions of professionals working with elderly to better understand the phenomena and how to work with it. LÄS MER

 2. 2. The board of directors as a strategic resource in small ICT corporations

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap

  Författare :Håkan Malmberg; Jonas Nordquist; [2001]
  Nyckelord :Strategi; styrelse; resource based theory; ICT; strategisk resurs;

  Sammanfattning : The thesis is to explore what significance the board of directors has in small ICT corporations, more precisely described as: What do they contribute with that could justify them being a strategic resource, which are likely to affect the competitive advantage of the corporation?.... LÄS MER

 3. 3. Telecom City : Co-Opetition and Communication within a regional growth cluster

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap

  Författare :Håkan Malmberg; Jonas Nordquist; [2000]
  Nyckelord :Samarbete; information;

  Sammanfattning : Vår uppsats undersöker, om hur möjligheterna för utbyte av information samt samarbete mellan Telecom Citymedlemmarna kan förbättras, med ändamålet att stärka deras konkurrenskraft gentemot externa konkurrenter.... LÄS MER