Sökning: "Håkan Niva"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Håkan Niva.

 1. 1. Resiliensbegreppet i svensk kommunal krishantering – Fallstudie av UNISDR:S kampanj Making Cities Resilient

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Håkan Niva; [2018]
  Nyckelord :Resiliens; Making Cities Resilient; UNISDR; krishantering; kommuner; decentralisering; nätverk; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Global risks from disasters are increasing, and with more urbanization more resources are now spent on planning and preventive actions. This has led to increased interest in working with the concept of resilience. LÄS MER

 2. 2. Brandteknisk riskvärdering av köpcentret Gallerian i Västerås

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Munzur Aygün; Viktor Fridholm; Håkan Niva; Henrik Segerby; [2016]
  Nyckelord :BTR; brandteknisk riskvärdering; galleria; köpcentrum; Gallerian; utrymning; personsäkerhet; brandskydd; kritiska förhållanden; detektion; känslighetsanalys; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report evaluates personal safety during evacuation of the arcade Gallerian, Västerås, in case of fire. The report focuses on evacuation through Gallerian’s main paths. During a visit to the arcade potential fire scenarios and current fire protection systems were identified, and a survey was handed out to some of the staff members. LÄS MER